prof. dr. sc. Mladen Vedriš
prof. dr. sc.
Mladen Vedriš

Osobni Podaci

 

Ime i prezime

Mladen Vedriš

Adresa

Trg kralja Tomislava 8, 1000 Zagreb, Hrvatska

Telefon

+385 1 4641 434

+ 385 1 4641 777

 

 

Fax

+ 385 1 4641 439

E-mail

mladen.vedris@pravo.hr

 

 

Nacionalnost

Hrvat

 

 

Datum rođenja

29.12.1950.

 

 

 

 

 

 

Zanimanje

Redovni profesor

Područje – međunarodna ekonomija

 

 

Radno iskustvo

 

 

 

Datum

Od svibnja 2005

Zanimanje

Profesor

Glavni poslovi i odgovornosti

Predstojnik Katedre za ekonomske znanosti

Ime i adresa poslodavca

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Datum

Od 7. rujna  2011.

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Partnerskog vijeća Grada Zagreba

Ime i adresa poslodavca

 Grad Zagreb – Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

 

 

Datum

27.11.2008. – travanj  2010.

Zanimanje ili radno mjesto

Član Ekonomskog vijeća Predsjednika Vlade RH

Ime i adresa poslodavca

Vlada Republike Hrvatske

 

Datum

 

Srpanj 2008 – srpanj 2010

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Nadzornog odbora

Ime i adresa poslodavca

GETRO d.d.

 

Datum

 

Od srpnja 2008

Zanimanje ili radno mjesto

Član Nadzornog odbora

Ime i adresa poslodavca

VETERINA d.d.; danas GENERA d.d..

Datum

prosinac 2006 - 2008

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Savjetodavnog vijeća

Ime i adresa poslodavca

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja

 

 

Datum

 

 

Od srpnja  2006-2013

Zanimanje ili radno mjesto

Član Vijeća

Ime i adresa poslodavca

Hrvatska narodna banka

 

 

Datum

 

 

srpanj 2006 – svibanj 2008

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Nadzornog odbora

Ime i adresa poslodavca

Podravka d.d.

 

 

Datum

 

 

Od 2005 -

Zanimanje ili radno mjesto

Član Glavnog odbora

Ime i adresa poslodavca

Hrvatsko društvo ekonomista

Datum

Veljača 1996 – travanj 2005

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik

Ime i adresa poslodavca

Sonder Ltd

Vrsta djelatnosti ili sektor

Konzalting, zastupanje inozemnih tvrtki, strategijsko planiranje

Datum

1993 - 1995

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik

Ime i adresa poslodavca

Hrvatska gospodarska komora

Datum

1993 - 1995

Zanimanje ili radno mjesto

Član Sabora

Ime i adresa poslodavca

Sabor Republike Hrvatske

Datum

prosinac 1992 – travanj 1993

Zanimanje ili radno mjesto

Potpredsjednik  Vlade

Glavni poslovi i odgovornosti

Gospodarstvo

Ime i adresa poslodavca

Vlada Republike Hrvatske

Datum

Travanj – kolovoz 1992

Zanimanje ili radno mjesto

Ministar bez lisnice

Glavni poslovi i odgovornosti

Problematika urbanog življenja i preustroj državne uprave

Ime i adresa poslodavca

Vlada Republike Hrvatske

Datum

Svibanj 1990 – siječanj 1993

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik (tj. Gradonačelnik grada Zagreba)

Ime i adresa poslodavca

Izvršno vijeće Skupštine Grada Zagreba (danas Poglavarstvo)

Datum

1990 – 1992

Zanimanje ili radno mjesto

Predsjednik Kriznog štaba grada Zagreba

Glavni poslovi i odgovornosti

Domovinski rad u Hrvatskoj – organizacija života u ratnim uvjetima u Zagrebu

Ime i adresa poslodavca

Grad Zagreb

 

Datum

 

1984 - 1990

Zanimanje ili radno mjesto

Savjetnik i voditelj, te v.d. zamjenik Predsjednika Komitata

Glavni poslovi i odgovornosti

Prostorno uređenje  i komunalni poslovi

Ime i adresa poslodavca

Skupština Grada Zagreba – Gradski komitet za prostorno uređenje i komunalne poslove

Datum

1975 - 1984

Zanimanje ili radno mjesto

Znanstveni istraživač i pomoćnik direktora

Ime i adresa poslodavca

Centar (Institut) za istraživanje migracija, Zagreb

 

 

 

 

 

Obrazovanje i osposobljavanje

 

 

 

Datum

1996

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Doktor znanosti

  Doktorska teza: “Strukturna politika u funkciji uspostave efikasnog tržišnog gospodarstva

  Republike Hrvatske"

 

Ime i vrsta organizacije pružatelja

 Obrazovanja i osposobljavanja

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Datum

1973 – 1975

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Magistar ekonomskih znanosti

Tema: “Analiza uzroka porasta javnih rashoda u suvremenom svijetu”

Ime i vrsta organizacije pružatelja

 Obrazovanja i osposobljavanja

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

Datum

 

1969 – 1973

Naziv dodijeljene kvalifikacije

 

Ime i vrsta organizacije pružatelja

 Obrazovanja i osposobljavanja

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

 

Osobne vještine i kompetencije

 

 

 

Materijnji jezik

Hrvatski

 

 

Drugi jezici

Engleski i ruski

 

Samoprocjena

 

Razumijevanje

Govor

Pisanje

Europska razina (*)

 

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

Engleski

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Ruski

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

(*) Common European Framework of Reference for Languages

 

 

Društvene vještine i kompetencije

Timski rad, komunikativnost,

 

 

Organizacijske vještine i kompetencije

Integrator, savjetnik za poslovne razvoj

 

 

Druge vještine i kompetencije

1988 – 1994  Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza

Od 1998  - Član Rotary Kluba Zagreb - Hrvatska

Od  2001 -2009  - Član Nacionalnog vijeća za konkurentnost  Republike  Hrvatske

 

 

 

Vozačka dozvola

B kategorija

 

 

Profesionalna dostignuća

 

 

 

 

1971.                     Dobitnik Rektorove nagrade, priznanje najuspješnijim

                               studentima pojedinih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

1975-1984.           Znanstveno-istraživački rad vezan uz ekonomske učinke zapošljavanja              u inozemstvu.

                                                               Autor više studija, te znanstvenih i stručnih radova iz

tog područja.

                                                               Sudionik u nizu domaćih i međunarodnih projekata.

 

                                                               Aktivno sudjelovanje u zajedničkom ostvarivanju

projekata s međunarodnim organizacijama:

                                                               OECD, ILO, Svjetska banka, UNESCO  i dr.

 

1990-1993.                                          Cjeloviti program preustroja Grada Zagreba:

                                                               "Zagreb - glavni grad države Hrvatske"

 

lipanj 1999.                                         Harvard University: “Executive Program for Leaders

                                                               in Development”

 

od 2000.                                              Gost predavač na Ekonomskom fakultetu Zagreb i

                                                               Ekonomskom fakultetu Rijeka

 

Od 2007.                                           Predavač na Ekonomskom fakultetu Osijek na

                                                          poslijediplomskom studiju Upravljanje I management

 

Pros. 2004                                       Profesor-predavač na Ekonomskom fakultetu Zagreb –

                                                          predmet Međunarodna ekonomija

 

od rujna 2007         Profesor-predavač na poslijediplomskom studiju: Marketing management, Ekonomski fakultet Zagreb

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Uloga kolegija Ekonomska politika u obrazovanju pravnika: Iskustva Bolonjskog sustava obrazovanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Vedriš, Mladen ; Dujšin, Uroš ; Šimić Banović, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Pravnik

HRVATSKA I POLITIKA STRUKTURNIH REFORMI

Vedriš, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Interdisciplinary Management Research XIII

A POLICY FOR AN ECONOMIC TURNAROUND OF THE REPUBLIC OF CROATIA THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Vedriš, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Interdisciplinary Management Research XII

Porezna politika Republike Hrvatske kao komparativno-kompetitivni faktor u odnosu na CEE zemlje članice EU

Vedriš, Mladen ; Drvenkar, Nataša
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Ekonomija

Kretanje proračunskog salda - pokazatelj učinkovitosti ekonomske politike

Santini, Guste ; Vedriš, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Ekonomija

Istraživanja o gospodarskom stanju nacije - Deset preporuka novoj vladi

Vedriš, Mladen
Stručni radovi, 2015.
Perspektive- Nove ideje za krizna vremena

The new economic policy of the EU and its application in the Republic of Croatia

Vedriš, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Interdisciplinary Management Research XI

Regulatorni okvir, učinkovitost javne uprave i konkurentnost nacionalne ekonomije

Vedriš, Mladen
Radovi u postupku objavljivanja, 2015.
9. Forum za javnu upravu

Croatian Transport Policy in the EU Context

Vedriš, Mladen
Poglavlja u knjigama, 2015.

Gospodarsko stanje hrvatske nacije sredinom 2015. - Dvije godine članstva u EU

Vedriš, Mladen ; Letica, Bartol ; Letica, Slaven
Autorske knjige, 2015.

Razlozi, mogućnosti i sposobnosti za promjene u ekonomskoj politici u Republici Hrvatskoj

Vedriš, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Ekonomija

The crisis, new EU policies and the Republic of Croatia

Vedriš, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Interdisciplinary Management Research X

Regulatorno i konkurentsko okruženje - poticaji ili ograničenje za investicije

Vedriš, Mladen ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Ekonomija

Bez strukturalnih reformi nema izlaska iz recesije

Vedriš, Mladen
Stručni radovi, 2013.
Perspektive

The Republic of Croatia before its entry into the EU: Expectations and Limits

Vedriš, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Interdisciplinary Management Research IX

Ekonomski rast i strukturne reforme

Vedriš, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Ekonomija/Economics

Grospodarsko stanje hrvatske nacije 2011.-2012. - Analiza rezultata jednog empirijskog istraživanja

Vedriš, Mladen ; Letica, Bartol ; Letica, Slaven
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
DÉLKELET EURÓPA – SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY

Reforme - osnovni izazov hrvatske ekonomije

Vedriš, Mladen
Stručni radovi, 2012.
Perspektive

Agencies for Foreign Investment Promotion- Possible Institutional Support for Structural Reforms and Economic Growth

Vedriš, Mladen ; Pilipović, Ozren ; Rančić, Nenad
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Interdisciplinary Management Research VIII

Hrvatska pred ulaskom u Europsku uniju: izazov ili problem - Konkurentnost ili kako biti bolji

Vedriš, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Ekonomika preduzeća - SEA Journal of Business Economics and Management

Regionalni razvoj i gospodarsko pozicioniranje Republike Hrvatske: EU članstvo

Vedriš, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Ekonomija

Hrvatska i EU(I) - Rizici i nove mogućnosti

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Stručni radovi, 2011.
Personktive

Strane i domaće investicije za povećanje zaposlenosti u Republici Hrvatskoj

Vedriš, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Financijske i računovodstvene mjere izlaska iz recesije

Strukturne prilagodbe - osnovni izazovi hrvatske ekomomije

Vedriš, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
"Ekonomska politika Hrvatske u 2012. godini"

Croatia at the Door of the EU: Current Risks and New Possibilities

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Poglavlja u knjigama, 2011.

Hrvatski model gospodarskog rasta: Dosezi i ograničenja

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Ekonomija

Economic Recovery: possible solutions within a national economy

Vedriš, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
Interdisciplinary Management Research VI

"Dvostruki deficit" u Hrvatskoj i njegove posljedice

Vedriš, Mladen ; Rančić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Ekonomija

Kakve investicije za prevladavanje gospodarske krize?

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
18. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista

Global Crisis and National Responses Case of Croatia

Vedriš, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Interdisciplinary Management Research V

Ekonomska kriza i ekonomska politika - pouke i poruke uspješnih rješenja

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
17. tradicionalno savjetovanje "Ekonomska politika Hrvatske u 2010."

Ekonomska politika - alat nacionalne konkurentnosti

Vedriš, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Kriza i okviri ekonomske politike

Globalna kriza i nacionalne reforme

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Ekonomija

Kraj globalnog tržišnog liberalizma - refleksije na Republiku Hrvatsku

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Financije i računovodstvo u zaštiti hrvatskog gospodarstva od recesije

Svjetska financijska kriza i njene hrvatske refleksije

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Računovodstvo i financije

Vanjski dug: Posljedice prethodne politike i mogući uzrok usporavanja budućeg razvoja

Vedriš, Mladen ; Dujšin, Uroš ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Ekonomija

Politika vidljive ruke države

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2008.
Ekonomska politika Hrvatske u 2009.

Institucije, regulatorna uloga i gospodarski rast nacionalnih ekonomija

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Ekonomski vjesnik : � opis Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Zaduženost Republike Hrvatske i konkurentnost hrvatskog gospodarstva

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
43. SIMPOZIJ "Financije i računovodstvo u funkciji jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva"

Monetarna i strukturna komponenta hrvatske inflacije

Vedriš, Mladen ; Šimić, Ružica
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Ekonomija

Urbani izazovi: Infrastruktura kao razvojni izazov u većim hrvatskim gradovima

Rogić, Ivan ; Bagić, Dragan ; Požar, Martin ; Vedriš, Mladen
Autorske knjige, 2008.

Hrvatska i Europska unija: Kopenhaški kriteriji konvergencije i nacionalna konkurentnost

Vedriš, Mladen
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Ekonomija/Economics

Utjecaj makroekonomskih čimbenika na imidž države

Vedriš, Mladen ; Kesić, Tanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Ekonomski pregled

Education level and standard - an important factor in national competitiveness

Vedriš, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2005.
Interdisciplinary Management Research

Bank Image as a Factor of Competitive Marketing Strategy in Croatia

Kesić, Tanja ; Vedriš, Mladen ; Rajh, Edo
Drugi radovi u časopisima, 2000.
Journal of Macromarketing

Bank Image as a Factor of Competitive Marketing Strategy in Croatia

Kesić, Tanja ; Vedriš, Mladen ; Rajh, Edo
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2000.
25th Annual Macromarketing Conference: Marketing Contributions to Democratization and Socioeconomic Development

Ključne determinante izbora banke kao osnovica strateškom pozicioniranju

Kesić, Tanja ; Vedriš, Mladen ; Rajh, Edo
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Ekonomski pregled

Profesionalni interesi i članstva

-Ekonomska politika
-Međunarodni ekonomski odnosi
-Teorija ekonomske politike


Povijest zaposlenja

-Centar za istraživanje migracija (1975.-1984.)
-Skupština Grada Zagreba, Gradski komitet za prostorno uređenje i komunalne poslove (1984.-1990.)
-Predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine Grada Zagreba (1990.-siječanj 1993.)
-Ministar bez lisnice u Vladi Republike Hrvatske (travanj – kolovoz 1992.)
-Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske (siječanj- travanj 1993.)
-Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (1993.-1995.)
-Član Sabora Republike Hrvatske (1993.-1995.)
-Sonder d.o.o., konzalting, strateško planiranje, zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki (1996.-2005.)
-Pravni fakultet Zagreb (od 2005.)
-Član Nacionalnog vijeća za konkurentnost (2001-2010.)