Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju nalazi se u glavnoj zgradi fakulteta na Trgu Republike Hrvatske 14 na prvom katu u sobi broj 18 te je dostupan za opće upite vezane za pitanja međunarodne suradnje od ponedjeljka do četvrtka od 11 do 12 sati. Sastanci se mogu ugovarati i izvan radnog vremena porukom e-pošte ili telefonski. 

 

Voditeljica Ureda

Andrea Mišković, mag.iur. 

Tel: +385 1 4564377

e-mail: andrea.miskovic@pravo.hr 


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana