dr. sc. Lea Skokandić
dr. sc.
Lea Skokandić

Lea Skokandić (rođ. Zorec) rođena je 1983. u Varaždinu, Republika Hrvatska. 

Diplomirala je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Rektorovu nagradu dobila je 2005. godine.

Završila je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2018. godine.

Od travnja 2009. godine je zaposlena u zvanju asistentana katedri za Metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te od svibnja 2018. godine u zvanju poslijedoktoranda.

Osim sudjelovanja u izvedbi nastave na Studijskom centru socijalnog rada, surađivala je kao član istraživačkog tima u provođenju dva međunarodna projekta: „European Values Study“ i „FP7 - Balkan Epidemiological Study on Child Abuse & Neglect“ te domaćim projektima, poput projekta financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize“ (IP-2014-09-8546).

Izradila je i objavila u koautorstvu četiri izvorna znanstvena rada. Aktivno je sudjelovala na raznim međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim skupovima.

Njen znanstveni interes usmjeren je na istraživanje međugrupnih odnosa unutar socijalne psihologije te na ispitivanje mogućnosti primjene kvalitativne i kvantitativne metodologije u istraživanjima unutar područja socijalnih djelatnosti.  

Više

EDUKACIJA

Na katedri od: 2009

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 884
Katedra/služba:
Metodologija istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 10:00 do 11:00

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Skokandić, Lea; Čorkalo Biruški, Dinka.
Odrednice predrasuda prema nacionalnim manjinama: provjera uloge različitih oblika nacionalne vezanosti. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 27 (2018) , 1; 109-131 (članak, znanstveni).

2. Rimac, Ivan; Zorec, Lea; Ogresta, Jelena.
Analiza determinanti odaziva u anketnom istraživanju Europska studija vrijednosti. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 1/2; 47-68 (članak, znanstveni).

3. Ogresta, Jelena; Rusac, Silvia; Zorec, Lea.
Relation Beetwen Burnout Syndrome and Job Satisfaction Among Mental Heath Workers. // Croatian medical journal. 49 (2008) , 3; 364-374 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Štambuk, Ana; Rusac, Silvia; Skokandić, Lea.
Profil neformalnih njegovatelja starijih osoba u gradu Zagrebu. // Revija za socijalnu politiku. 26 (2019) , 2; 189-206 (članak, znanstveni).

2. Ogresta, Jelena; Rimac, Ivan; Ajduković, Marina; Skokandić, Lea.
Analiza obilježja prijavljenih događaja nasilja nad djecom u obitelji evidentiranih u centrima za socijalnu skrb. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 3; 439-477 (članak, znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Skokandić, Lea; Rezo, Ines; Ajduković, Marina.
Neke obiteljske i školske odrednice otpornosti kod adolescenata // 1.međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta - Knjiga sažetaka / Merkaš, Marina ; Brdovčak, Barbara (ur.).
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2017. 67-67 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Sušac, Nika; Skokandić, Lea; Rimac, Ivan; Družić Ljubotina, Olja.
Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb, 2017. 104-104 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Štambuk, Ana; Rusac, Silvia; Skokandić, Lea.
Neka obilježja obiteljskih njegovatelja starijih osoba na području grada Zagreba // Knjiga sažetaka Psihologija starenja - pogled u budučnost / Despot Lučanin, Jasminka ; Černja, Iva ; Lopižić, Josip ; Rudolfi, Nelija (ur.).
Zagreb : Naklada Slap, 2015. 188-188 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Skokandić, Lea.
Prediktori predrasuda prema pripadnicima nacionalnih manjina u Hrvatskoj // 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Sažeci priopćenja ( 21st Ramiro and Zoran Bujas Days Book of Abstracts ) / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 2013. (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena; Skokandić, Lea.
Motherhood attitudes in European countries - conflict of woman roles in different cultures // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena; Rajter, Miroslav; Skokandić, Lea; Sušac, Nika.
Epidemiological Study and Administrative Data Collection on Child Abuse and Neglect in Croatia // 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect - Final Programme and Abstracts.
Tampere, 2011. 86-86 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Rimac, Ivan; Zorec, Lea; Ogresta, Jelena.
Determinants of survey response in Croatian EVS 2008 // The second EVS workshop after the 2008 wave : anstracts.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

8. Zorec, Lea; Čorkalo Biruški, Dinka.
Kvalitativna analiza sadržaja stereotipa prema pripadnicima nacionalnih manjina u Hrvatskoj // 17. Dani psihologije u Zadru : Sažeci radova / Sorić, Izabela ; Ćubela Adorić, Vera ; Gregov, Ljiljana ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru (predavanje,sažetak,znanstveni).

9. Rimac, Ivan; Skokandić, Lea; Ogresta, Jelena.
Etičke dileme u kvalitativnom istraživanju zlostavljanja i zanemarivanja djece // Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici / Vladimir Kolesarić (ur.).
Osijek, 2010. (sažetak,stručni).

10. Skokandić, Lea; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
Primjena metode fokus grupa u pilot istraživanjima: iskustva sa BECAN projekta // Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici / Vladimir Kolesarić (ur.).
Osijek, 2010. (predavanje,sažetak,znanstveni).

11. Ogresta, Jelena; Zorec, Lea; Rusac, Silvia.
The relation between coping strategies and burnout among mental health workers in Croatia // Abstracts of the Coping & Resilience International Conference.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Ogresta, Jelena; Zorec, Lea.
College Adjustment in Bologna process : Mixed Method Approach // 19. dani Ramira i Zorana Bujasa : program i sažeci priopćenja = 19th Ramiro and Zoran Bujas’ Days : program and abstracts / Ljubotina, Damir ... et al. (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2009. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Mikloušić, Igor; Tadić, Maja; Zorec, Lea.
Osobine Ličnosti i Društveni Stavovi : Mogućnost Predviđanja Društvenih Stavova na temelju Big Five Modela Ličnosti // 16. dani Psihologije u Zadru : Sažetci radova / Vulić-Prtorić, Anita ; Ćubela-Adorić, Vera, Proroković, Ana ; Sorić, Izabela ; Valerjev, Pavle (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za Psihologiju, 2008. 83-83 (predavanje,sažetak,znanstveni).

14. Rimac, Ivan; Cvetković-Lukačić, Lana; Zorec, Lea.
Povezanost autoritarnosti sa nacionalnim i europskim identitetom te sa političkim stavovima o Hrvatskoj i Europskoj uniji // Međunarodni znanstveno-stručni skup XV. dani psihologije u Zadru : sažetci radova = 15th Psychology Days in Zadar : paper summaries / Čubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.).
Zadar : Sveučilište, Odjel za psihologiju, 2006. 115-115 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Žebec, Mislav-Stjepan; Dumbović, Ivana; Zorec, Lea.
Test kvantitativno-relacijskih sposobnosti : Prikaz, svojstva i razvojne promjene // Međunarodni znanstveno-stručni skup Međunarodni znanstveno-stručni skup : sažeci radova / Ćubela Adorić, Vera ; Manenica, Ilija ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet, Odjel za psihologiju, 2004. 110-110 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena; Skokandić, Lea.
Prevalence and risk factors for children exposure to different types of abuse in family and peer relations: National results for Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Skokandić, Lea.
DISPOZICIJSKE DIMENZIJE, SOCIJALNI IDENTITET I PERCEPCIJA MEĐUGRUPNE PRIJETNJE KAO ODREDNICE ETNIČKIH PREDRASUDA / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 01.03. 2018, 158 str. Voditelj: prof. dr.sc. Dinka Čorkalo Biruški.