Lea Skokandić (rođ. Zorec) rođena je 1983. u Varaždinu, Republika Hrvatska.

Diplomirala je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Rektorovu nagradu dobila je 2005. godine.

Završila je poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2018. godine.

Od travnja 2009. godine je zaposlena u zvanju asistentana katedri za Metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te od svibnja 2018. godine u zvanju poslijedoktoranda.

Osim sudjelovanja u izvedbi nastave na Studijskom centru socijalnog rada, surađivala je kao član istraživačkog tima u provođenju dva međunarodna projekta: „European Values Study“ i „FP7 – Balkan Epidemiological Study on Child Abuse & Neglect“ te domaćim projektima, poput projekta financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost „Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize“ (IP-2014-09-8546).

Izradila je i objavila u koautorstvu osam izvorna znanstvena rada. Aktivno je sudjelovala na raznim međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim skupovima.

Njen znanstveni interes usmjeren je na istraživanje mogućnosti primjene kvalitativne i kvantitativne metodologije u istraživanjima unutar područja socijalnih djelatnosti.