OBAVIJESTI:
Penitencijarno pravo
Repozitorij
Obavijesti
Provjera znanja za studente koji su redovito pohađali predavanja u kolegiju Penitencijarno pravo (dopuštena su najviše tri izostanka) održat će se 13. siječnja 2020. godine u 9 sati (TRH 14/II, dvorana V). Mole se studenti koji planiraju pristupiti provjeri znanja da to jave do 11. siječnja na e-mail adresu elizabeta.ivicevic@pravo.hr
Studijski posjet Kaznionici u Lepoglavi, za studente koji su se prijavili za sudjelovanje, organiziran je u petak 22. studenog 2019. godine. Studenti trebaju doći u 8:20 na autobusno stajalište na zapadnoj strani Mažuranićevog trga, a sa sobom obavezno trebaju ponijeti osobne iskaznice.
Predavanje iz predmeta Penitencijarno pravo započeti će 14. listopada u 9 sati, Trg Republike Hrvatske 14, dvorana V/II.