OBAVIJESTI:
Penitencijarno pravo
Repozitorij

Studenti koji su redovito pohađali predavanja iz penitencijarnog prava mogu pristupiti pisanom i usmenom dijelu ispita u ponedjeljak 16. siječnja 2017. u 9 sati (dvorana V, TMT 14/II).  Redovito pohađanje predavanja za redovne studente podrazumijeva dolazak na najmanje 8 predavanja, a za izvanredne studente dolazak na najmanje 4 predavanja. Studenti moraju ispunjavati uvjete za prijavu te prijaviti polaganje ispita na ispitnim rokovima u veljači ili travnju 2017.

Svi studenti koji namjeravaju pristupiti ispitu 16. siječnja trebaju se prijaviti e-mailom na elizabeta.ivicevic@pravo.hr do nedjelje 15. siječnja 2017. u 18 sati.

Popis obavijesti