OBAVIJESTI I MATERIJALI:
Ljudska prava i kazneno pravosuđe
Repozitorij

Uvodno predavanje u kolegiju Ljudska prava i kazneno pravosuđe održat će se u srijedu 12. listopada, u 12 sati, u dvorani V, TMT 14/II.

Popis obavijesti

Predavanja u kolegiju Ljudska prava i kazneno pravosuđe započet će u utorak 15. listopada u 8 sati (TRH 14/II, dvorana V).