OBAVIJESTI:
Kriminalistika

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRAVNI FAKULTET

 

 

KRIMINALISTIKA 2019./20.

četvrtkom i petkom od 15-17.30h, (po tri nastavna sata) TRH 14, dv. IV

 

 

 

TEMATSKE CJELINE

 

10.10

Uvod u kriminalistiku (pojam, predmet, povijest, verzije, sumnja, indicijalna metoda)

Izv.prof.dr.sc. Karas

17.10

Kriminalistička taktika (uvod; organizacijska struktura, načini saznanja, odnosi među radnjama, aspekti provođenja izvidnih radnji)

Kriminalistički aspekti provođenja dokaznih radnji (pretraga, oduzimanje predmeta)

Izv.prof.dr.sc. Karas

24.10

Kriminalistički aspekti provođenja posebnih dokaznih radnji (radnje nadzora i dr.)

Izv.prof.dr.sc. Karas

31.10

Kriminalistički aspekti provođenja dokaznih radnji (digitalni dokaz, ispitivanje svjedoka i okrivljenika, prepoznavanje)

Doc.dr.sc. Pavliček

07.11.

Kriminalistička tehnika (registracijske tehnike, identifikacija) 

Izv.prof.dr.sc. Karas

28.11.

Kriminalistički aspekti provođenja dokaznih radnji (očevid, rekonstrukcija, pokus, vještačenja)

Kaznena prijava (zaprimanje, sadržaj, podnošenje)

Doc.dr.sc. Pavliček

05.12.

Kriminalistička tehnika (uvod, tragovi, klasifikacije, postupanje s tragovima)

Doc.dr.sc. Pavliček

09.01.

Kriminalističke metodike – istraživanje organiziranog kriminala i kriminaliteta droge

Kriminalističke metodike - istraživanje gospodarskog kriminaliteta i korupcije

Izv.prof.dr.sc. Karas

16.01.

Kriminalističke metodike – istraživanje imovinskih delikata

Doc.dr.sc. Pavliček

23.01.

Kriminalističke metodike – istraživanje krvnih i seksualnih delikata

Kriminalistička prevencija

Doc.dr.sc. Pavliček

 

KONZULTACIJE dogovor e-poštom zeljko.karas.hr@gmail.hr; josip.pavlicek@fkz.hr

LITERATURA

  • Karas, Željko, Uvod u kriminalistiku, drugo izmijenjeno izdanje, MUP, Zagreb, 2019., str. 15.-185.
  • Pavliček, Josip, Kriminalistički intervju, Međunarodno kriminalističko udruženje, Zagreb, 2013., str. 87.-125.
  • Bilješke s predavanja
  • Pavišić, Berislav i dr., Kriminalistika 1, Golden marketing, Zagreb, 2006.,
Popis obavijesti