OBAVIJESTI:
Maloljetničko kazneno pravo
Repozitorij

 

MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO

REDOVITI STUDENTI

(izvedbeni plan za akad. god. 2019/20)

Nositelj kolegija:

  • Prof. dr. sc. Leo Cvitanović

konzultacije: petkom u 10:00 sati, Gundulićeva 10, I kat, s. 16

Izvođač:

  • Doc dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

konzultacije: petkom u 12:00 sati, TRH 14, II kat, s. 36

Održavanje nastave:

Petkom od 8.00-11.00 sati, Gundulićeva 10, I kat, dv. III,

Nastava počinje 4. listopada 2019.

Obvezna literatura:

1. Zakon o sudovima za mladež, NN 84/2011, 143/2012, 148/13, 56/15

2. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, NN 133/12

3. Carić, Kustura: Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i nadležnost prema Zakonu o sudovima za mladež, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 16/2009.(2): 857-894 – pogl. 2. Razvoj maloljetničkog sudstva u svijetu i Hrvatskoj

4. Kaznena djela na štetu maloljetnika 2001-2006, Studije i analize 106, Državni zavod za statistiku RH, Zagreb 2009. – www.dzs.hr (pdf)

5. Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude 2018., Državni zavod za statistiku- Izvješće (http://www.dzs.hr/)

6. Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke 2018., Državni zavod za statistiku-priopćenje (http://www.dzs.hr/)

7. Radić, I. Sustav maloljetničkih sankcija, Doktorska disertacija, str. 94.-164., 292.-334.

Način provjere znanja:

Ispit se polaže u pisanom obliku (tri/četiri kolokvija – opći dio, materijalno maloljetničko kazneno pravo, procesno maloljetničko kazneno pravo, izvršno maloljetničko kazneno pravo) + eventualno usmeni dio (za studente koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom odnosno nisu pristupili kolokvijima).

Okvirni plan izvođenja nastavnih cjelina:

1) 4.10. Uvodno predavanje:  registracija studenata, informacije o literaturi, ispitima,  koncepciji predavanja

2) 11. 10. Predavanje općenito o MKP-u

3) 18.10. Kolokvij 1 – opći dio

4) 25.10. Maloljetničko kazneno pravo – temeljne kriminalnopolitičke postavke – policija u maloljetničkom kaznenom pravu

5) 8.11. Maloljetničko kazneno pravo – organizacija i uloga Državnog odvjetništva u kontekstu maloljetničkog kaznenog prava

11.-15.11. 2019. Nema nastave (ispitni tjedan)

6) 22.11. Maloljetničko kazneno pravo – pravobraniteljstvo za djecu

7) 29.11.  Maloljetničko kazneno pravo – sudovi za mladež (općinski sudovi za mladež, specijalizirani odjeli, suci za mladež)

8) 6.12.   Maloljetničko kazneno pravo – posebna uloga socijalnih pedagoga, psihologa i socijalnih radnika

9) 13.12. Kolokvij 2 – materijalno maloljetničko kazneno pravo

 

10) 20.12 Maloljetničko kazneno pravo- izvršno maloljetničko kazneno pravo (izvršenje maloljetničkih sankcija)

 

11) 10.01. Maloljetničko kazneno pravo – sudovi za mladež (županijski, specijalizirani odjel

VSRH)// Maloljetničko procesno kazneno pravo

 

12) 17.1. Posjet maloljetničkom zatvoru// sudu

13) 24.1. Kolokvij 3-procesno i izvršno maloljetničko kazneno pravo i potpisi, informacije o ispitu

 

 

MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO

IZVANREDNI STUDENTI

(izvedbeni plan za akad. god. 2019/20)

Nositelj kolegija:

  • Prof. dr. sc. Leo Cvitanović

konzultacije: petkom u 10:00 sati, Gundulićeva 10, I kat, s. 16

 

Izvođač:

  • Doc dr. sc. Marta Dragičević Prtenjača

konzultacije: petkom u 12:00 sati, TRH 14, II kat, s. 36

Održavanje nastave:

Ponedjeljkom od 13:00- 15:00h TRH 14, dv. VI/II kat 2.

 

Nastava počinje 14. listopada 2019.

Obvezna literatura:

1. Zakon o sudovima za mladež, NN 84/2011, 143/2012, 148/13, 56/15

2. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, NN 133/12

3. Carić, Kustura: Sudovi za mladež: ustrojstvo, sastav i nadležnost prema Zakonu o sudovima za mladež, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 16/2009.(2): 857-894 – pogl. 2. Razvoj maloljetničkog sudstva u svijetu i Hrvatskoj

4. Kaznena djela na štetu maloljetnika 2001-2006, Studije i analize 106, Državni zavod za statistiku RH, Zagreb 2009. – www.dzs.hr (pdf)

5. Maloljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude 2018., Državni zavod za statistiku- Izvješće (http://www.dzs.hr/ )

6. Maloljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke 2018., Državni zavod za statistiku-priopćenje (http://www.dzs.hr/ )

7. Radić, I. Sustav maloljetničkih sankcija, Doktorska disertacija, str. 94.-164., 292.-334.

Način provjere znanja:

Ispit se polaže u pisanom obliku (tri kolokvija – opći dio;materijalno maloljetničko kazneno pravo; procesno maloljetničko kazneno pravo, izvršno maloljetničko kazneno pravo) + eventualno usmeni dio (za studente koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom odnosno nisu pristupili kolokvijima).

Okvirni plan izvođenja nastavnih cjelina:

1) 14.10. Uvodno predavanje

2) 21.10. Općenito MKP 

3) 28.10. Kolokvij 1 

4) 04.11. Materijalno MKP 

11.-15.11. 2019. Nema nastave (ispitni tjedan)

5) 18.11. Kolokvij 2 

6) 25.11. nema predavanja

7) 02.12. Procesno MKP 

8) 09.12. Kolokvij 3 i potpisi i informacije o ispitu

Popis obavijesti