OBAVIJESTI:
Međunarodno kazneno pravo

Kolegij "Međunarodno kazneno pravo" djelomično će se izvoditi kao e-kolegij u sustavu Merlin. 

Svi polaznici obvezni su pratiti sve sadržaje na ovoj poveznici

Raspored: 

9.10. Uvodno predavanje 

23.10. Povijest međunarodnog kaznenog prava i sudovanja 

30.10. Međunarodni kazneni sud za bivšu SFRJ 

6.11. Ostali međunarodni i internacionalizirani kazneni sudovi (samo Merlin) 

20.11. Stalni međunarodni kazneni sud (samo Merlin) 

4.12. Međunarodno kazneno sudovanje u praksi (gost predavač) i Kolokvij 1

11.12. Izlaganja studenata i rasprava 

18.12. Izlaganja studenata i rasprava 

15.1. Izlaganja studenata i rasprava - Kolokvij 2

22.1. Završno predavanje s podjelom potpisa 

 

 

Popis obavijesti