OBAVIJESTI:
Kriminologija s osnovama kaznenog prava

Rezultati prvog kolokvija od 07.11.2019.g. za redovne studente nalaze se pod materijalima (https://www.pravo.unizg.hr/KP/predmet/ksokp/materijali).

Uvid u kolovije može se izvršiti na konzultacijama u utorak, 19.11.2019. u 12.00h.

Popis obavijesti