Vježbe iz Kaznenog prava za grupu studenata  prof. dr. sc. Lea Cvitanovića započinju u petak 21. listopada 2016. u 14 sati, Gundulićeva 10, dvorana IV.

Popis obavijesti