Upute za studente

Ispiti

Ispiti na predmetima prve i druge godine pravnog studija

Nakon katastrofalnog potresa koji je za vrijeme pandemije koronavirusa pogodio Zagreb Uprava Fakulteta donijela je odluku da će se ispiti iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu, Politička ekonomija, Rimsko privatno pravo, Europsko javno pravo, Ekonomska politika i Kazneno pravo zakazani za 27. ožujka odgoditi za tjedan dana, te će se održati u petak, 3. travnja. Ovo je nužno kako bi se studentima i nastavnicima omogućilo dodatno vrijeme za prilagodbu novonastalim okolnostima. Nadalje Vas želimo izvijestiti o sljedećem:

  • studenti koji nisu prijavili ispit iz nekog od prethodno navedenih predmeta putem studomata za ovaj rok (datum roka 25. ožujka, ispit pomaknut za 3. travnja) mogu to i dalje učiniti, na način da postave molbu za naknadnu prijavu na podrska.pravo.hr. Također, studenti koji žele odjaviti ispit mogu to napraviti na isti način (molbom na podrska.pravo.hr). Molbe za prijavu i odjavu moguće je postaviti do subote, 28. ožujka u 23,59 sati.
  • ispit će biti online
  • Preporuča se studentima da uče između ostalog na način da se pripremaju za rješavanje problemskih zadataka koji se odgovaraju u obliku pisanih odgovora esejskog tipa
  • rezultati prethodno položenih kolokvija bit će uzeti u obzir pri ocjenjivanju ispita
  • ispiti će biti pisani u različito vrijeme, moći će im pristupiti svi studenti upisani na predmet.

Molimo studente da ne traže dodatne informacije od predmetnih nastavnika budući ih oni u ovom trenutku ne mogu dati, a sve obavijesti bit će objavljene ovdje i po potrebi poslane putem elektroničke pošte. 

Nastava na prvoj i drugoj godinu pravnog studija, u petom i šestom bloku

Nastava će započeti online sa zakašnjenjem od tjedan dana, u ponedjeljak 6. travnja.

Proljetni ispitni rok u travnju

Ovisno o kvaliteti provedbe ishodu online ispita 3. travnja, etičnom ponašanju studenata i procjeni može li se na ovaj način ostvariti sve ishode učenja, Uprava Fakulteta donijet će odluku o odgađanju ili izvedbi proljetnog ispitnog roka (u travnju). Sve obavijesti o održavanju ispita bit će pravovremeno poslane putem e-pošte i objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta. Preporučamo studentima da rade pod pretpostavkom da će se ispiti održati i da se pripremaju za njih.

Molimo studente da ne traže dodatne informacije o ovom ispitnom roku od predmetnih nastavnika, budući ih oni u ovom trenutku nemaju.

Održavanje nastave

Od ponedjeljka, 16. ožujka odgađa se nastava u učionicama. Kolokviji se neće održavati za vrijeme dok traje ova mjera. Nastava će se nastaviti izvoditi putem sustava za e-učenje. 

Što se trenutačno događa / što očekivati?

Pratite web stranice Fakulteta, obavijesti putem e-pošte i naš Instagram račun @pravo_1776

 - nastavnici i administracija Fakulteta intenzivno pripremaju e-kolegije putem kojih će se izvoditi nastava. Pri tome se prioritet daje predavanjima, pa nakon toga seminarima i vježbama. Možete očekivati da će u tjednu od 16. do 20. ožujka najveći dio dosadašnjih predavanja biti preseljen u e-kolegije. Nakon što se pokrenu e-kolegiji za predavanja isto će se učiniti za seminare i vježbe.

 - na onim predmetima na kojima su se do sad koristili sustavi za e-učenje će se nastaviti koristiti isti ti sustavi

 - linkovi na sve otvorene kolegije na Merlinu dostupni su na https://moodle.srce.hr/2019-2020/course/index.php?categoryid=32

Daljnje obavijesti o ovome dobit ćete putem elektroničke pošte i mrežnih stranica Fakulteta.

Seminari na prvoj i drugoj godini pravnog studija

Seminari na predmetima prve i druge godine pravnog studija (prvi nastavni blok u ljetnom semestru) ocijenit će se prema prethodno obavljenom radu, uz po potrebi dodatne obveze kroz sustav za e-učenje. Rok za polaganje seminara produžiti će se za tjedan dana, jednako kao i rokovi za prijave i odjave seminara.

Konzultacije

Za vrijeme trajanja mjere odgode nastave u učionicama neće se održavati konzultacije. U tjednu od 16. do 20. ožujka nastavnici će odgovarati putem e-pošte samo na hitne upite (ne i one koji se ne odnose na objašnjavanje gradiva) . Od 23. ožujka sva objašnjenja u vezi gradiva moći će se dobiti putem foruma unutar sustava Merlin ili drugog sustava za e-učenje. Za osobito hitne upite upućuju se studenti da putem e-pošte dogovore komunikaciju s nastavnikom telefonom ili na drugi način, a prema uputi nastavnika.

Kontakti sa službama Fakulteta (referade, knjižnica, kartoteka, ...)

Studenti se upućuju da za sve upite kontaktiraju studentske službe putem e-pošte ili sustava za podršku studentima (podrska.pravo.hr). Sve zahtjeve koje imaju prema službama Fakulteta studenti će postavljati elektroničkim putem, a osobno (primjerice posudbe udžbenika) samo uz prethodnu najavu e-poštom. Čitaonice u prostorima Fakulteta neće raditi do daljnjega.

Uputa za studente koji su boravili u inozemstvu

Ako ste od 25. veljače do danas boravili u inozemstvu, dužni ste:

1) ostati u samoizolaciji 14 dana nakon povratka iz inozemstva. Popunjavanje obrasca na podrska.pravo.hr služit će kao osnova za opravdanje izostanka s nastave
2) Pratiti upute na web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta 
3) U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije javiti se dežurnom epidemiologu prema naputku HZJZ

Uputa za studente s kroničnim bolestima i trudnice

Studentima koji boluju od kroničnih bolesti te trudnicama preporučuje se ostati, od dana izdavanja ovih preporuka (12. ožujka) 14 dana kod kuće i raditi od kuće. O ovome nije potrebno slati posebnu obavijest, a prodekan za nastavu će naknadno opravdati izostanke s nastave temeljem potvrde obiteljskog liječnika o kroničnoj bolesti i/ili trudnoći. 

Kako se pripremiti za slučaj odgađanja nastave?

Moguće je da će Fakultet u dogledno vrijeme biti prisiljen odgoditi nastavu u učionicama. Uprava i nastavnici Fakulteta za takav slučaj pripremaju alternativne načine izvođenja nastave, putem sustava e-učenja. Ako i kad do toga dođe, Fakultet će organizirati učenje putem sustava za e-učenje Merlin, i/ili drugih platformi koje se koriste na pojedinim predmetima. Sve obavijesti o spajanju na te sustave biti će pravodobno poslane na studentske e-mail račune (student.pravo.hr).

Pobrinite se da je Vaš AAI račun aktivan i da imate ispravne podatke za pristup

Za pristup svim ovim sustavima ključno je imati aktivan AAI račun. Slijedom navedenog, molimo studente da provjere ispravnost svoje AAI@EduHr oznake i zaporke i osnovne podatke o svojem elektroničkom identitetu na: https://moj.aaiedu.hr/

Studenti koji nemaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr ili su podaci neispravni moraju se obratiti osobno u referadu, s indeksom, osobnom iskaznicom ili putovnicom.

Pobrinite se da imate udžbenike iz predmeta koje ste upisali u ovom semestru

U slučaju izvođenja nastave elektroničkim putem, Fakultet će poduzeti najbolje napore da Vam što više potrebnih materijala osigura u digitalnom obliku putem sustava Merlin. Međutim, Fakultet ne raspolaže digitalnim primjercima udžbenika, pa Vam stoga savjetujemo da ih sami nabavite (ako već niste).


Obavijesti