Online ispit 3. travnja

Poštovane kolegice i kolege,

online ispit 3. travnja je s tehničke strane prošao bez većih poteškoća. Na većini katedri ispiti se trenutačno ocjenjuju. Kako je riječ o opširnim problemskim zadacima, moguće je očekivati da će taj postupak trajati nešto dulje nego je uobičajeno. Nadalje, molimo Vas za razumijevanje što u ovim okolnostima svi nastavnici ne mogu provesti uobičajenu proceduru uvida u test i obrazlaganja ocjene. Nakon što izvanredne okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo završe svim studentima će biti na zahtjev dana odgovarajuća obrazloženja za postignute ocjene.

Uprava će do kraja ovog tjedna (10. travnja) analizirati ostvarene rezultate te će temeljem njih donijeti odluku o održavanju  ispitnog roka predviđenog za tjedan 20. do 25. travnja. Obavijest o održavanju tog ispitnog roka bit će poznata do 14. travnja. Također, ako se donese zaključak da će se ispitni rok održati, sam datum održavanja pojedinih ispita bit će pomaknut za tjedan dana, kako bi se studentima i nastavnicima omogućilo dodatno vrijeme za prilagodbu novonastalim okolnostima. Drugim riječima, ispiti će (ako će se održati) biti u tjednu od 27. travnja.

 

------------------------------------

 

Poštovane kolegice i kolege,

dana 3. travnja održati će se ispit iz obveznih predmeta prve i druge godine pravnog studija. Ispiti će se održati u poslijepodnevnim satima, prema rasporedu koji ćemo objaviti u srijedu, 1. travnja. Ispiti će biti u različito vrijeme.

Ispit će se rješavati putem sustava Merlin. Molimo obratite pažnju na sljedeće:

  • studenti koji su prvi put slušali predmet u prvom bloku u ljetnom semestru već su pridruženi u odgovarajući Merlin kolegij. Ako slučajno niste u Merlin kolegiju iz odgovarajućeg predmeta, a upisan Vam je u studomatu, podnesite zahtjev da Vas se pridruži, putem sustava na podrska.pravo.hr
  • Studenti koji ove ak.god. ponavljaju predmet bit će pridruženi u odgovarajući Merlin kolegij (iz kojeg su prijavili ispit) do srijede, 1. travnja u 12 sati. Ako nakon toga slučajno nemate pristup kolegiju, podnesite zahtjev da Vas se pridruži, putem sustava na podrska.pravo.hr.
  • Obveza je studenta osigurati funkcionalno računalo i pristup Internetu u vrijeme pisanja ispita.
  • Studenti su dužni ispit pisati u potpunosti samostalno. Nije dopuštena bilo kakva komunikacija s bilo kojim drugim osobama na bilo koji način za vrijeme trajanja ispita. Svaki oblik ponašanja suprotno pravilima koja budu objavljena prije pisanja ispita, kao i bilo kojeg drugog nedopuštenog ili neetičnog ponašanja, biti će sankcioniran.
  • Dodatne informacije za komisijske ispite bit će objavljene do četvrtka, 2. travnja.
  • U četvrtak, 2. travnja omogućit ćemo probno pisanje ispita putem sustava Merlin.

Niže su detaljnije upute za pojedine ispite. 

Raspored rješavanja ispita:

Kazneno pravo: petak, 3. travnja u 12,00

Ekonomska politika: petak, 3. travnja u 13,00

Europsko javno pravo: petak, 3. travnja u 14,00

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu: petak, 3. travnja u 16,00

Politička ekonomija: petak, 3. travnja u 17,00

Rimsko privatno pravo: petak, 3. travnja u 18,00

 

Rimsko privatno pravo

Pisanje ispita traje 45 minuta. Ispit se sastoji od problemskih zadataka u kojima su opisane situacije s različitim pravnim slučajevima. Potrebno je najprije detaljno proučiti sam problem, a zatim pozorno pročitati pitanja. Na pitanja se odgovara uz obrazloženje, te nije dovoljno samo naznačiti odgovarajući pravni institut već je potrebno i objasniti razloge donošenja svog zaključka, odnosno općenito razjasniti pojedini institut. Ispit ukupno nosi 11 bodova, a za prolaz je potrebno 6 bodova. Pitanja su oblikovana na način da pretpostavljaju znanje iz gradiva rimskog prava, ali i tako da udžbenik sam po sebi ne pomaže prilikom odgovaranja, s obzirom na to da se traži razumijevanje gradiva i primjena na praktične okolnosti.

Politička ekonomija

Ispit će biti pismeni i tipa „otvorene knjige“ (open book exam). To znači da se tijekom ispita možete
koristiti svom dostupnom literaturom.
Na ispitu ćete dobiti 3 esejska pitanja koja će sadržavati problemske zadatke. U njima ćete trebati
pokazati razumijevanje naučenog gradiva.

Na primjer, možete dobiti pitanje poput:
Objasni navedenu tvrdnju sa stajališta pravednosti i učinkovitosti: „Zaposlenici u restoranima bi
trebali nastaviti primati plaću na teret državnog proračuna dok ne nađu novi posao jer je poslodavac
bio primoran zbog odluke Kriznog stožera privremeno zatvoriti svoj restoran uslijed krize izazvane
Clovid-19 virusom“.

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu

Ispit iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu se sastoji od pismenog ispita. Pismeni ispit obuhvaća dva složena pitanja s odgovorima esejskog tipa. Svako pitanje nosi maksimalno deset bodova pri čemu se na ispitu može ostvariti najviše dvadeset bodova. Ispit se smatra položenim ako je student postigao najmanje jedanaest bodova. Studentima koji su položili prvi ispitni kolokvij ostvareni rezultat će se uzeti u obzir pri određivanju završne ocjene.

 

Kazneno pravo

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita sastavljen je u obliku problemskog zadatka te sadrži pet pitanja. Svako pitanje nosi 2 boda, što znači da se ispit sastoji od ukupno 10 bodova, a za prolaz na pismenom dijelu ispita potrebno je prikupiti 6 bodova. 

BODOVI    OCJENA
1 - 5    nedovoljan
6    dovoljan
7-8    dobar
9    vrlo dobar
10    izvrstan

Svi studenti koji su uspješno položili pismeni dio, pristupaju usmenom dijelu ispita koji će se održati putem Google Meet aplikacije. Aplikacija je dostupna putem student.pravo.hr računa, a može se koristiti na računalima, tabletima i pametnim telefonima. Ako se koristi računalo ono mora biti opremljeno kamerom i mikrofonom. Kako bi se osigurala javnost ispita, raspored polaganja usmenog dijela ispita će biti prethodno objavljen na stranicama Katedre, a na usmenom ispitu će, uz nastavnika, istodobno biti uključeno i dvoje studenata koji su položili pismeni dio ispita. 

Na početku usmenog ispita studenti će morati pokazati identifikacijski dokument s fotografijom (indeks, osobnu iskaznicu) te nakon što im se utvrdi identitet, nastavnik će im priopćiti uputu o zabrani snimanja ispita, pozitivnim propisima koji reguliraju tu zabranu, i posljedicama za njezino kršenje. 

Europsko javno pravo

Objašnjenje u ovom dokumentu.

Ekonomska politika

Problemski zadatak uključivat će pet potpitanja. Ispit će se smatrati položenim ako su najmanje 2,5 pitanja ispravno odgovorena (to može biti kombinacija 5 x 0,5 odgovora ili bilo koja druga). Napominjemo da, budući da se radi o problemskom zadatku, postoji više ispravnih odgovora na svako pitanje. Vrednovat će se odgovarajuće povezivanje s teorijom te kvaliteta i jasno prezentiranje argumentacije. Obzirom na vrstu ispita, molimo imajte u vidu da samo reprodukcija obaveznog dijela gradiva ne donosi bodove.

Studentima koji su položili prvi kolokvij i/ili imaju prikupljene bodove za aktivnost, isti će se pribrojiti pozitivno ocijenjenom online ispitu prema sljedećoj skali:

za 8-12 prethodno skupljenih bodova ocjena će se povisiti za jednu (npr. dobar iz online ispita postaje vrlo dobar);

za 13 i više prethodno skupljenih bodova ocjena će se povisiti za dvije (npr. dobar iz online ispita postaje izvrstan; naravno i vrlo dobar iz online ispita postaje izvrstan).