Plan za održavanje nastave u ak. god. 2020./2021.

Temeljne odrednice organizacije nastave u ak. god. 2020./2021.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirat će nastavu u ak. god. 2020./2021. uzimajući u obzir sve preporuke nadležnih tijela, pri čemu se sljedeće odrednice smatraju ključnima:

  • Briga o zdravlju i sigurnosti svih studenata i zaposlenika Fakulteta
  • Visoka kvaliteta nastavnog procesa bez obzira na okolnosti
  • Mogućnost brze prilagodbe promjenjivim epidemiološkim prilikama.

Način izvođenja nastave

Prema sadašnjem stanju, nastavu planiramo izvoditi u kombiniranom modelu (u učionicama i online), prema sljedećoj shemi:

Tip nastave Način izvođenja
Predavanja na obveznim predmetima U potpunosti online
Predavanja na izbornim predmetima U pravilu u učionicama za grupe od 15 do 30 studenata, online za predmete gdje je upisano manje od 15 ili više od 30 studenata. Detaljni raspored bit će objavljen nakon obavljenih upisa u više godine studija.
Seminari Na Fakultetu
Vježbe Na Fakultetu
Konzultacije U pravilu online, uz mogućnost konzultacija na Fakultetu ako je to nužno
Obrane završnih radova Na Fakultetu ili online, prema dogovoru nastavnika i studenta

U organizaciji online i nastave u učionicama vodimo se primarno brigom o zdravlju naših studenata i nastavnika, zbog čega će se oni oblici nastave koji se izvode u većim grupama (predavanja, koja se uobičajeno izvode u grupama do 150 studenata) odvijati online. S druge strane, kod onih oblika nastave gdje se zahtijeva veća interakcija između studenata i nastavnika (seminari, vježbe i neki izborni predmeti) i koji se u pravilu odvijaju u manjim grupama naglasak će biti na nastavi u učionicama (uz poštivanje svih epidemioloških preporuka).

Naglašavamo da je navedeni plan podložan promjenama uslijed promjena epidemiološke situacije. U slučaju da to postane nužno zbog objektivnih okolnosti, Fakultet će organizirati nastavu u potpunosti online na svim kolegijima. S druge strane, u slučaju značajnog poboljšanja epidemiološke situacije, moguće je da će se povećati udio nastave koja se izvodi na Fakultetu.

Početak nastave

Nastava za sve studente započet će prema planu, što konkretno znači:

23. rujna za studente prve, druge i treće godine integriranog pravnog studija (modularni sustav nastave)
1. listopada za studente svih drugih studija.

Dani orijentacije za brucoše održat će se 21. i 22. rujna, kombinirano online i u prostorima Fakulteta. 

Smještaj studenata

Bez obzira na činjenicu da će se nastava izvoditi u kombiniranom obliku (online i u prostorima Fakulteta), smatramo da je za studente najbolje da u svakom slučaju dođu u Zagreb, u domove ili iznajmljene stanove, da se drže preporuka i da dolaze u prostore Fakulteta onda kada će se nastava provoditi u učionicama, a kada će se provoditi online, da slušaju predavanja i rade u sustavima za e-učenje iz svojih domova.