REZULTATI ISPITA:
Rezultati ispita iz osnove ekonomije - rok 7.05.2020
Prezime Ime ocjena
Dugorepec Patricia Dobar(3)
Pavasović Petar dovoljan (2)
Pavlinušić Lea dovoljan (2)
Tadić Monika dovoljan (2)
Andročec Claudia vrlo dobar(4
Kurelović Ena vrlo dobar(4
Zelić Vanessa dovoljan (2)
Plavec Marković Nikolina dobar (3)
Qollaku Veronika dovoljan (2)
Sakač Valerija dobar (3)
Čatić Ana vrlo dobar(4
Jauk Lucija dovoljan (2)
Jembrek Matea dovoljan (2)
Kretić Tea Dobar(3)
Kajić Ivona dovoljan (2)
Brkić Ivana Dobar(3)
Peršak Manuela Dobar(3)
Vidalin Anamarija dovoljan (2)
Spielberger Tia dobar (3)
Juras Ivana vrlo dobar(4
Tocko Marko nedovoljan (1)
Bartulović Marija dovoljan (2)
Štefulj Lorena Dobar (3)
Tukerić Ivana Luna nedovoljan (1)
Picelj Matija nedovoljan (1)
Kaurin Tamara dovoljan (2)
Tolić Matej dovoljan (2)
Domazetović Margareta nedovoljan (1)
Horvat Željka dovoljan (2)
Crneković Leona dobar (3)
Matijević Dora dovoljan (2)
Jardas Gabriela vrlo dobar(4
Jovanovac Tamara Dobar (3)
Hrboka Nika vrlo dobar(4)
Škrokov Sara Dobar (3)
Rupnik Iva vrlo dobar(4
Babić Anja dovoljan (2)
Kramarić Lea Dobar (3)