OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Osnove ekonomije
Studij: Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 20038
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Vedriš
izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić
izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić
Izvođači: doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 30. 01. 2020.
 • 13. 02. 2020.
 • 23. 04. 2020.
 • 04. 06. 2020.
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove ekonomije Socijalni rad - 1. semestar
4.0 20038
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Mladen Vedriš

Utorak 16:30-17:30

Trg Republike Hrvatske 14, soba 60
izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić

ponedeljak u 14.00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 63
izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović

četvrtak 12-13:30

Trg Republike Hrvatske 14, soba 58
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić

Utorak 16-17h

Trg Republike Hrvatske 14, soba 62
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović (Predavanja)

Utorak u 15:30 h

Trg Republike Hrvatske 14, soba 59
Literatura
Vranjica, Stjenko; Politička ekonomija; Pravni fakultet (2007), str. 1-37; 73-110; 275.-306; 325.-360; 373.-379; 511.-556
Mankiw, G.,; Osnove ekonomije; (2006), str. 3-59; 63-88; 113-133; 203-237; 267-288; 313-369; 479-495
Opis predmeta
Predmet izučavanja Osnove ekonomije; Ekonomski proces. Proizvodnja; Ljudski faktor; Tehnički napredak; Poduzetništvo i upravljanje; Organizacija i djelovanje poduzeća; Elementi teorije troškova; Mjerenje rezultata privređivanja; Reprodukcija; Raspodjela, uloga države, mehanizmi raspodjele, kriteriji raspodjele; 12)Razmjena, tržište i njegove funkcije; Potrošnja, oblici, struktura, investicije, uloga države; Ekonomski razvoj.
Ispitni rokovi
30. 01. 2020.
13. 02. 2020.
23. 04. 2020.
04. 06. 2020.
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razumijeti osnovne ekonomske pojmove;

  kritički vrednovati i prepoznati uzroke ekonomske uspješnosti i i neuspješnosti;

 • razumijeti ulogu države u suvremenoj ekonomiji;< > važnost ekonomskog procesa unutar društva;

   

 • prepoznavati različitosti ekonomkih sustava;
 • primjeniti znanje o ekonomskim sustavima na aktuelno stanje u Republici Hrvatskoj
 • primjenjivati osnovne metode ekonomske analize

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati činitelje uspješnog i neuspješnog gospodarskog razvoja;

 • prepoznati kriterije razlikovanja ekonomskih sustava;
 • prepoznati ekonomske sustave i djelove ekonomskog procesa, te njihovu međusobnu povezanost
 • uspostaviti konceptualnu povezanost ekonomije s drugim segmentima društva u idejnom, kulturnom i političkim kontekstu;
 • primjenti istraživačke metode za određenu ekonomsku pojavu;

  detektirati uzroke ekonomske uspješnosti i neuspješnosti;

 • analizirati povezanost i uvjetovanost djelovanja javnog i privatnog sektora

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razumijeti ekonomsko stanje u Hrvatskoj; mikro i makro ekonomsku razinu javni vs. privatni sektor, te ulogu ekonomije u suvremenom društvu.

  procijeniti ekonomsku uspješnost drugih članica EU temeljem usvojenih teorijskih pristupa.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;

 • izraziti se jasnim, adekvatno strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;

 • razvijati komunikacijske vještine;

 • sudjelovati u radu tima

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava iz predmeta Osnove ekonomije provodi se kao kontinuirani i proaktivan proces učenja u kojem je naglasak stavljen na interakciju studenata i nastavnika.

- Tako se ostvaruje stalna dvosmjerna komunikacija koja potiče angažman studenata i trajno usvajanje ishoda učenja.

- Uz redovne konzultacije s članovima Katedre, studentima su na svim predavanjima na raspolaganju demonstratori koji redovito održavaju demonstrature.

- Rad u manjim grupama u rješavanju pojedinih slučajeva s ciljem poticanja argumentirane rasprave

- Izrada prezentacija iz aktualnih ekonomskih tema koje se nadograđuju na teorijsku nastavu

- U nastavi se koriste suvremeni audio-vizualni sadržaji te dodatne prezentacije.

- U semestru se također pozivaju i gosti predavači (istaknuti predstavnici akademske, poslovne, sindikalne zajednice, odnosno vladinih i drugih javnih institucija) kako bi studentima prenijeli aktualna i praktična saznanja i potaknuli ih na kritičko vrednovanje zbivanja i aktivno usvajanje gradiva.

-Ovisno o vremenskoj raspoloživosti organiziraju se posjete relevantnim institucijama iz područja gradiva.

Obvezan pismeni ispit i opcijski usmeni ispit

Pismeni ispit

Pismeni ispit se sastoji od 5 pitanja esejskog tipa.