NASTAVNI PLAN:
Osnove ekonomije-nastavni plan

Važna napomena!!!!

Dolje navedena literatura za polaganje ispita NE odnosi se na ispitni rok u studenom 2016. Za (stare) studente koji izlaze na taj ispitni rok vrijedi stara literatura za polaganje ispita:

Vranjican, S. - Politička ekonomija - sva poglavlja

 

 

 

Literatura 

  1. Vranjican, S. (2009) Politička ekonomija, odabrana poglavlja:

Pogl.

Naziv:

str.

I.-V.

O tradiciji izučavanja ekonomskih disciplina na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Uloga ekonomskih disciplina u obrazovanju pravnika

O porijeklu naziva politička ekonomija

Predmet političke ekonomije

Kratak pregled povijesti ekonomske misli

1.-39.

VII.

Proizvodnja

73.-87.

 

 

 

VIII.

Ljudski faktor

87.-110.

XI.-5.0.

Suvremeno poduzeće i proces globalizacije

275.-306.

XIII.

Mjerenje rezultata privređivanja

325.-360.

XV.-1.0.-4.0.

Kontroverzije procesa raspodjele

Opće karakteristike raspodjele

Suvremena uloga države u procesu raspodjele

Mehanizmi raspodjele

373.-379.

XVII.

Potrošnja

511.-527.

XVIII.

Ekonomski razvitak

527.-556.

 

2. Mankiw, N.G. (2006) Osnove ekonomije, 3. izdanje – odabrana poglavlja:

Pogl.

Naziv:

str.

1.-3.

Deset načela ekonomije

Razmišljati kao ekonomist

Međuovisnost i dobici od trgovine

3.-59.

4.

Tržišne sile ponude i potražnje

63.-88.

6.

Ponuda, potražnja i vladine politike

113.-133.

10.

Eksternalije

203.-222.

11.

Javna dobra i zajednički resursi

223.-239.

13.

Troškovi proizvodnje

267.-288.

15.

Monopol

313.-344.

17.

Oligopol

345.-372.

22.

Granice mikroekonomije

479.-495.


Kolokviji SOCIJALNI STUDIJ:

Kolokviju mogu pristupiti svi studenti Socijalnog studija koji su prvi puta upisali prvu godinu 2016./17.

  1. kolokvij: petak, 9.12. 2016.
  2. kolokvij: petak, 20. 1. 2017.

 

VAŽNO: položeni kolokvij istovjetan je položenom pismenom dijelu ispita. Studenti OBAVEZNO MORAJU iskoristiti pravo položenog kolokvija tijekom zimskom ispitnog roka (2 ispitna roka u veljači 2017.) - naknadni upis ocjene neće biti moguć na drugim ispitnim rokovima izvan veljače.

 

Priznavanje ISPITA: 6/10 bodova - studenti moraju proći oba kolokvija

 

LITERATURA ZA KOLOKVIJ

1. Kolokvij

Pogl.

Vranjican, S. (2009) Politička ekonomija

str.

I.-V.

O tradiciji izučavanja ekonomskih disciplina na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Uloga ekonomskih disciplina u obrazovanju pravnika

O porijeklu naziva politička ekonomija

Predmet političke ekonomije

Kratak pregled povijesti ekonomske misli

1.-39.

VII.

Proizvodnja

73.-87.

VIII.

Ljudski faktor

87.-110.

XI.-5.0.

Suvremeno poduzeće i proces globalizacije

275.-306.

 

Pogl.

Mankiw, N.G. (2006) Osnove ekonomije

str.

1.-3.

Deset načela ekonomije

Razmišljati kao ekonomist

Međuovisnost i dobici od trgovine

3.-59.

4.

Tržišne sile ponude i potražnje

63.-88.

6.

Ponuda, potražnja i vladine politike

113.-133.

10.

Eksternalije

203.-222.

11.

Javna dobra i zajednički resursi

223.-239.

 

2. Kolokvij

Pogl.

Vranjican, S. (2009) Politička ekonomija

str.

XIII.

Mjerenje rezultata privređivanja

325.-360.

XV.-1.0.-4.0.

Kontroverzije procesa raspodjele

Opće karakteristike raspodjele

Suvremena uloga države u procesu raspodjele

Mehanizmi raspodjele

373.-379.

XVII.

Potrošnja

511.-527.

XVIII.

Ekonomski razvitak

527.-556.

 

Pogl.

Mankiw, N.G. (2006) Osnove ekonomije

str.

13.

Troškovi proizvodnje

267.-288.

15.

Monopol

313.-344.

17.

Oligopol

345.-372.

22.

Granice mikroekonomije

479.-495.


 

NASTAVNI PLAN ZA STUDENTE SOCIJALNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2016/2017. (ZIMSKI SEMESTAR)

Br.

Predavanje

str.

1.

Uvodno predavanje: O tradiciji izučavanja ekonomskih disciplina na Pravnom fakultetu u Zagrebu; Uloga ekonomskih disciplina u obrazovanju pravnika; O porijeklu naziva politička ekonomija; Predmet političke ekonomije

1.-17.

 

Kratak pregled povijesti ekonomske misli

17.-39.

2.

Deset načela ekonomije: Kako ljudi donose odluke, međusobno djeluju; Kako djeluje gospodarstvo

3.-19.

 

Razmišljati kao ekonomist: Znanstvene metode, ekonomski modeli, pozitivna i normativna analiza

Međuovisnost i dobici od trgovine – Načelo komparativne prednosti

19.-59.

3.

Tržišne sile ponude i potražnje: Tržišta i konkurencija; Potražnja, Ponuda

63.-88.

 

Ponuda, potražnja i vladine politike: Kontrole cijena i porezi

113.-133.

4.

Eksternalije i tržišna neučinkovitost

203.-222.

 

Javna dobra i zajednički resursi

223.-239.

 

Uskrs

 

5.

Proizvodnja: faktori proizvodnje i opća teorija proizvodnje

73.-87.

 

Ljudski faktor: teorija ljudskog kapitala, teorija tranzicije stanovništva i demografska kretanja

87.-110.

6.

Suvremeno poduzeće i proces globalizacije

275.-306.

7.

1. Kolokvij

 

8.

Troškovi proizvodnje: Različite mjere troška, troškovi na dugi i kratki rok

267.-288.

 

Monopol: Zašto nastaju monopoli, Kako monopolisti donose odluke o proizvodnji i cijeni, Troškovi blagostanja monopola

313.-344.

9.

Oligopol: Teorija igara i ekonomija suradnje, duopol, konkurencija, monopoli i kartel

345.-372.

 

Granice mikroekonomije: Asimetrične informacije, politička ekonomija, bihevioralna ekonomija

479.-495.

10.

Mjerenje rezultata privređivanja: Društveno bogatstvo, Makroekonomski agregati s vremenskom dimenzijom

325.-340.

 

Bruto domaći proizvod, Međunarodne usporedbe makroekonomskih agregata

341.-360.

11.

Kontroverzije procesa raspodjele; Opće karakteristike raspodjele

373.-379.

 

Suvremena uloga države u procesu raspodjele; Mehanizmi raspodjele

373.-379.

12.

Potrošnja: Osobna potrošnja, Privredne investicije i potrošnja države

511.-527.

 

Ekonomski razvitak: Činitelji uspješnog razvoja; Zapreke ekonomskom razvitku

527.-556.

13.

2. Kolokvij

 

14.

Tranzicijska gospodarstva i razvoj ; Ponavljanje za ispit, pitanja i predrok – najbolji studenti

 

 

Završno predavanje i potpisi