OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Lokalni i regionalni razvoj
Lokalni i regionalni razvoj
Studij: Lokalna samouprava - 3. semestar
Šifra: 128015
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
doc. dr. sc. Mihovil Škarica
Izvođači: Sanja Maleković , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Lokalni i regionalni razvoj Lokalna samouprava - 3. semestar
5.0 128015
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Izvođač Konzultacije Lokacija
Sanja Maleković , pred. (Predavanja)
Literatura
Opis predmeta
Osnovni povijesni okvir za lokalni i regionalni razvoj. Koncepti i teorije lokalnog i regionalnog razvoja. Model upravljanja regionalnim i lokalnim razvojem. Uloga lokalnih i regionalnih jedinica u upravljanju razvojem. Poticanje regionalnog razvoja kroz pristup endogenog razvoja. Kohezijska politika EU i njen utjecaj na lokalni i regionalni razvoj. Upravljanje regionalnim razvojem slijedom novih smjernica EU kohezijske politike i Strategije EU 2020. Načelo partnerstva u implementaciji regionalnog razvoja i provedba regionalnih razvojnih programa u Hrvatskoj. Poučni primjeri regionalnog i lokalnog razvoja. Strateški, institucionalni i pravni okvir za lokalni i regionalni razvoj u Hrvatskoj. Instrumenti poticanja lokalnog i regionalnog razvoja u Hrvatskoj. Regionalni i lokalni razvoj u Hrvatskoj u kontekstu pristupanja EU. Poticanje održivog regionalnog razvoja u Hrvatskoj i EU.
Ispitni rokovi
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.