OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Financijska tržišta i regulacija u EU
Financijska tržišta i regulacija u EU
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 189359
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš - Predavanja
prof. dr. sc. Petar Miladin - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Financijska tržišta i regulacija u EU Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 189359
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Bajakić

ponedeljak u 14.00 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 63
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš (Predavanja)
prof. dr. sc. Petar Miladin (Predavanja)

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
Literatura
Marta Božina Beroš; Financijske institucije i tržišta Europske unije - Regulacija i supervizija; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2015), str. 53-210
John Armour, Dan Awrey, Paul Davies, Luca Enriques, Jeffrey N. Gordon, Colin Mayer, Jennifer Payne; Principles of Financial Regulation; Oxford University Press (2016), str. 51-101
Opis predmeta
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • definirati temeljne vrste financijskih tržišta
 • kritički vrednovati i prepoznati važnost i ulogu financijskih tržišta za gospodarski rast i razvoj ekonomije jedne države
 • procijeniti aktualno stanje financijskih tržišta u Hrvatskoj
 • razumjeti politiku Europske unije prema financijskim tržištima
 • objasniti alate i tehnike u djelovanju financijskih tržišta
 • izdvojiti suvremene teorije financijskih tržišta
Praktične i generičke vještine:
 • Objasniti prirodu i važnost financijskih tržišta u ekonomiji;
 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • sudjelovati u radu tima.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nakon završenog kolegija, studenti će razumjeti složenost globalne i europske financijske arhitekture nakon financijske krize. Studenti će steći teorijska znanja o europskom financijskom sustavu, njegovom regulatornom okviru i sustavu supervizije unutar EU.

Studijski posjet nadzornim tijelima: HNB-u i HANFA-i omogućit će studentima povezivanje znanja iz teorije i prakse o procesima kreiranja financijske regulative i provođenja nadzora financijskih institucija. Studenti će, uz pomoć gosta predavača iz Zagrebačke burze i Hrvatske gospodarske komore steći uvid u funkcioniranje hrvatskog financijskog sustava.

Gostujući predavači:

g. Bojan Fras,

viceguverner Hrvatske narodne banke

gđa. Ivana Gažić,

predsjednica uprave Zagrebačke burze

mr. sc. Zvonimir Savić

Direktor sektora za financijske institucije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore i savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Studijski posjeti:

Nadzorna tijela: HNB, HANFA

 

Predmet se odvija na hrvatskom jeziku. Polaznici se trebaju pasivno služiti engleskim jezikom.

Nastava je vrlo interaktivna. Od studenata se očekuje puno čitanja, samostalnog istraživačkog rada i ništa štrebanja.

Ispit: sudjelovanje u nastavi i završni usmeni ispit.

Literatura za predmet Financijska tržišta i regulacija u EU

Marta Božina Beroš „Financijske institucije i tržišta Europske unije – Regulacija i supervizija“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015., odabrana poglavlja, str. 53.-210.

John Armour, Dan Awrey, Paul Davies, Luca Enriques, Jeffrey N. Gordon, Colin Mayer, Jennifer Payne „Principles of Financial Regulation“, Oxford University Press, 2016., odabrana poglavlja, str. 51.-101.

Ostali članci koji će biti dodijeljeni tijekom predavanja.