OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ekonomska uspješnost i institucije
Ekonomska uspješnost i institucije
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61331
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Vedriš
doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ekonomska uspješnost i institucije Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61331
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Mladen Vedriš

Utorak 16:30-17:30

Trg Republike Hrvatske 14, soba 60
doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović

Utorak u 15:30 h

Trg Republike Hrvatske 14, soba 59
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović (Predavanja)

četvrtak 12-13:30

Trg Republike Hrvatske 14, soba 58
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić (Predavanja)

Utorak 16-17h

Trg Republike Hrvatske 14, soba 62
Literatura
North, Douglass; Institucije, institucionalna promjena i ekonomska uspješnost; Masmedia / Avantis (2003)
Acemoglu, D. + Robinson, JA; Zašto nacije propadaju - izabrani dijelovi; MATE (2017)
Pejovich, Steve; Tranzicija, tranzicijski troškovi i kultura; Institut za javne financije, Financijska teorija i praksa 27:2 (2003), str. 235-250
Opis predmeta
Stupanj ekonomske uspješnosti, te ostvarenje trajnih stopa gospodarskog rasta bitno su determinirani kvalitetom institucija i ukupnog regulatornog okvira. Međusobna interakcija te potpora institucionalnog okvira bitno determiniraju razinu nacionalne konkurentnosti.
Cilj je i zadatak predmeta:
a) analizirati institucije bitne za ekonomski razvoj, te ukazati na potrebu njihovog kontinuiranog razvoja i prilagođavanja procesima globalizacije.
b)upoznati studente s aktualnim stanjem na relaciji EU-RH u kontekstu zadanog normativnog okvira te potrebi daljnjih institucionalnih prilagodbi kao bitnog faktora za ekonomski rast i razvoj.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati formalne i neformalne institucije;

 • diskutirati važnost institucionalnih promjena i moguća ograničenja;

 • < > ključne postavke institucionalne ekonomije;

  prisjetiti se ekonomskih indikatora, relevantnih pojmova i poveznica iz ekonomske politike i političke ekonomije, te diskutirati o istima;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • < > Fukuyamine funkcije države i primijeniti ih na različite ekonomske sustave;

  interpretirati ključne probleme ekonomskog razvoja u Hrvatskoj, Istočnoj Europi, EU i ostatku Svijeta kroz perspektivu institucionalne ekonomije;

 • ilustrirati ključne ideje institucionalne i bihevioralne ekonomije kroz relevantne primjere;

   

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izdvojiti ključne formalne i neformalne institucije za gospodarski napredak pojedinih (grupa) zemalja;

 • < > doprinos nove institucionalne ekonomije postsocijalističkoj tranziciji;

  analizirati aktualna zbivanja temeljem znanja i vještina usavršenih kroz predmet;

 • razlikovati i usporediti transakcijske i tranzicijske troškove u tranziciji;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • < > na relevantnim primjerima provedbu efikasnih formalnih institucija temeljem sklada s neformalnim;< > ograničenja koja proizlaze iz neformalnih institucija za provedbu formalnih institucija;< > ključne pretpostavke za unaprjeđenje institucionalnog kapaciteta zemlje;

  pripremiti osvrt na temu doprinosa dobitnika Nobelove nagrade iz područja nove institucionalne ekonomije;

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • < > (ne)učinkovitost međunarodne pomoći nerazvijenim zemljama (dominantno temeljem istraživanja M. Shirley);

  procijeniti ključne faktore gospodarskog uspjeha pojedinih (grupa) zemalja kroz prizmu nove institucionalne ekonomije;

 • < > ključne ekonomske trendove u Hrvatskoj i usporednim zemljama;

  preporučiti korake u izboru optimalnih formalnih institucija za održiv gospodarski rast i razvoj te njihov sklad s neformalnim;

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja i kvalitetno pripremiti prezentaciju;

 • argumentirano sudjelovati u raspravi;

 • dalje razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine;

 • sudjelovati timskom radu: priprema prezentacija, eseja i rasprava.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • Nastava iz predmeta Ekonomska uspješnost i institucije provodi se kao kontinuirani i proaktivan proces učenja u kojem je naglasak stavljen na interakciju.

 • Na taj se način osigurava stalna dvosmjerna komunikacija koja potiče angažman studenata i trajno usvajanje ishoda učenja.

 • U nastavi se koriste suvremeni audio-vizualni sadržaji.

 • Nekoliko puta u semestru pozivaju se gosti predavači (istaknuti predstavnici akademske, poslovne, sindikalne zajednice, odnosno vladinih i drugih javnih institucija) kako bi studentima prenijeli aktualna i praktična saznanja i potaknuli ih na kritičko vrednovanje zbivanja i aktivno usvajanje gradiva.

 • Ovisno o vremenskoj raspoloživosti organiziraju se posjete relevantnim institucijama.

 • Velika je prednost predmeta rad u manjim grupama čime se, osim kontinuiranog praćenja angažmana svakog studenta, osigurava i interakcija među studentima.

 

Završna ocjena kolegija formulira se temeljem uspjeha na usmenom dijelu ispita (60% ocjene) i sudjelovanja na nastavi koji uključuje i održanu prezentaciju (40%). Kroz takav se način provjere znanja jamči provjera svih prethodno navedenih ishoda učenja.