OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ekonomska politika - seminar
Ekonomska politika - seminar
Studij: Pravo - 4. semestar
Šifra: 31829
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Vedriš
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić
doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović - Seminar
Ispitni rokovi:
 • 25. 03. 2020.
 • 07. 05. 2020.
 • 17. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ekonomska politika - seminar Pravo - 4. semestar
4.0 31829
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Mladen Vedriš

Utorak 16:30-17:30

Trg Republike Hrvatske 14, soba 60
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić

Utorak 16-17h

Trg Republike Hrvatske 14, soba 62
doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović

Utorak u 15:30 h

Trg Republike Hrvatske 14, soba 59
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović (Seminar)

četvrtak 12-13:30

Trg Republike Hrvatske 14, soba 58
Literatura
Samuelson, P. i Nordhaus, W. D.: Ekonomija (18. izdanje); MATE (2007), str. 3-62; 166-183; 225-444; 555-644; 709-730 Vedriš, M. i Dujšin, U. (ur.): Ekonomska politika u Republici Hrvatskoj; Pravni fakultet u Zagrebu (2012), str. 1-47 (Doktrine ekonomske politike - žute stranice); 3-40 (Kornai, J.: Velika transformacija srednjoistočne Europe: Uspjeh i razočaranje); 113-148 (Babić, M.: Razvoj hrvatske privrede nakon Stabilizacijskog programa); 149-170 (Cvijanović, V. i Račić, D.: Privatizacija u Hrvatskoj: Početni uvjeti, procesi i implikacije); 245-258 (Kesner-Škreb, M.: Industrijska politika - teorijski okvir državne intervencije) Dujšin, U.: Privredna kriza u Hrvatskoj: Uzroci, obilježja i mogućnosti prevladavanja; http://www.rifin.com/images/stories/2013/07/20130703_dujsin_uros.pdf;
IRMO: Hrvatska i Europska unija - Prednosti i izazovi članstva - samo str. 23-28 i 101-136 http://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2013/11/hrvatska_i_eu_prednosti_izazovi_.pdf;
IRMO: Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj - samo str. 23-57 (Europski semestar) i str. 145-170 (Smanjenje nezaposlenosti mladih u HR) https://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2018/07/Izazovi-provedbe-europskih-politika-u-Hrvatskoj.pdf;
Družić, G. i Basarac Sertić, M.: Hrvatska i četvrta industrijska revolucija. http://web.efzg.hr/repec/Chapters/chapter18-12.pdf;
Jovančević, R.: Novi val velikih imigracija u Europi i ekonomske implikacije za Hrvatsku http://web.efzg.hr/RePEc/chapters/chapter18-02.pdf;
CEPOR: Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj - 2018. http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2015/03/SME-report-2018-HR.pdf;
Europska komisija: Izvješće za Hrvatsku 2019. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i uklanjanju makroekonomskih neravnoteža https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-croatia_hr.pdf;
Opis predmeta
Ekonomska znanost i ekonomska politika. Doktrine ekonomske politika. Elementi ekonomske politike kao akcije: nosioci, ciljevi, instrumenti, okruženje. Ekonomska politika i faktori proizvodnje. Ekonomska politika u procesu raspodjele i razmjene. Brutto domaći proizvod i njegova upotreba. Politika ekonomskih i financijskih odnosa s inozemstvom. Konjunkturna politika, razvojne strategije, strukturna i regionalna politika. Ekonomska politika u Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
25. 03. 2020.
07. 05. 2020.
17. 06. 2020.
07. 07. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati ključne ekonomske indikatore i njihove poveznice;

 • objasniti doktrine ekonomske politike i njihov utjecaj na današnjicu;

 • < > glavne probleme hrvatske ekonomske politike;

  kritički vrednovati glavne probleme hrvatske ekonomske politike;

 • < > uzroke aktualne globalne gospodarske krize, njen tijek i posljedice;

  prisjetiti se relevantnih pojmova i poveznica iz političke ekonomije;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati ključne probleme na ekonomskoj sceni u Hrvatskoj, Istočnoj Europi, EU i ostatku Svijeta;

 • < > glavne probleme hrvatske ekonomske politike s tranzicijskim zemljama Istočne Europe;< > znanje o ekonomskim doktrinama i ključne ekonomske pojmove na aktualna zbivanja;

  ilustrirati glavne dileme u području industrijske politike i dodjele državnih potpora;

 • < > utjecaj instrumenata ekonomske politike;< > tijek tranzicije u Republici Hrvatskoj;< > uzroke, tijek i posljedice glavnih gospodarskih kriza i usporediti krize;

  izdvojiti glavne probleme poslijeratne hrvatske ekonomske politike;

 • < > stvarne prepreke od populističkih opravdanja za (ne)provedbu strukturnih reformi;< > osnovne ideje za poboljšanje stanja hrvatskoga gospodarstva;< > ključne pretpostavke za učinkovito smanjenje državnog deficita i upravljanje javnim dugom;< > prednosti i izazove ulaska Hrvatske u Euro zonu;< > konstruktivnu i argumentiranu debatu o prednostima i nedostacima pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji;< > dosljednost i učinkovitost pojedinih mjera ekonomske politike;< > opravdanost državnih potpora pojedinim tvrtkama i granama, te usporediti stanje istih u Hrvatskoj i EU;< > ključne ekonomske trendove u Hrvatskoj i usporednim zemljama;

   

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;

 • argumentirano sudjelovati u raspravi;

 • dalje razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine;

 • sudjelovati timskom radu: priprema prezentacija, eseja i rasprava.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • Nastava iz predmeta Ekonomska politika provodi se kao kontinuirani i proaktivan proces učenja u kojem je naglasak stavljen na interakciju.

 • Na taj se način osigurava stalna dvosmjerna komunikacija koja potiče angažman studenata i trajno usvajanje ishoda učenja.

 • Uz redovne konzultacije s članovima Katedre, studentima su na svim predavanjima i seminarima na raspolaganju demonstratori koji također jednom tjedno održavaju demonstrature.

 • U nastavi se koriste suvremeni audio-vizualni sadržaji.

 • Nekoliko puta u semestru pozivaju se gosti predavači (istaknuti predstavnici akademske, poslovne, sindikalne zajednice, odnosno vladinih i drugih javnih institucija) kako bi studentima prenijeli aktualna i praktična saznanja i potaknuli ih na kritičko vrednovanje zbivanja i aktivno usvajanje gradiva.

 • Ovisno o vremenskoj raspoloživosti organiziraju se posjete relevantnim institucijama.

 

Konačna provjera znanja i vještina:

 • dva kolokvija u semestru,

 • pismeni i usmeni ispit.