NASTAVNI PLAN:
Ekonomska politika - seminar
Nastavni plan-seminar ekonomska politika

VAŽNA NAPOMENA SEMINARISTIMA:

Mole se seminaristi da radi ispunjenja seminarske obveze redovno pohađaju seminar i predavanja.

Seminaristi su obavezni prisustvovati najmanje 80% predavanja i 80% seminara. O svim ostalim obvezama i planu rada seminaristi će biti informirani na uvodnim seminarima.

U slučaju opravdane nemogućnosti dolaska u određenu seminarsku grupu, promjena je eventualno moguća uz odobrenje voditelja seminarske grupe.

 

OBVEZE seminarista (nužne za ispunjenje seminarske obveze) su:

1. Prisutnost na predavanjima i na seminarima min. 80%

2. Izlaganje članka po dogovoru (timski rad)

3. Seminarski rad (individualni ili timski rad) – samo za ispunjavanje obveze u ovoj akademskoj godini ili za veću ocjenu

 

POGODNOSTI za seminariste s ispunjenom seminarskom obvezom:

1. Predrok

2. Prihvaćanje ocjene iz kolokvija ili pismenog predroka kao konačne ocjene (bez usmenog ispita)

 

SEMINARSKE TEME ZA LJETNI SEMESTAR 2018/19:

1.       Ulazak u Euro zonu - iskustva drugih zemalja

2.       Žele li mladi u Hrvatskoj provedbu reformi? 

3.       Trensparentnost upravljanja javnim sredstvima u RH

           (lokalna i državna razina, subvencije, javna poduzeća itd.)

4.       Tema po izboru – isključivo uz odobrenje voditelja/ice seminara

Tekst seminarskog rada (bez naslovnice, sadržaja i bibliografije) treba imati najmanje 15 000 slovnih znakova (razmaci uključeni). Molimo obratite pažnju na pravilno navođenje izvora u tekstu, kod tablica i grafova; sami izaberite stil referenciranja i budite dosljedni u primjeni.

Plagiranje dijela ili većine rada rezultira neispunjenom seminarskom obvezom!

Seminarski rad je potrebno predati najkasnije do ponedjeljka, 6. svibnja u 12 sati na sljedeći način:

u tvrdoj kopiji (uvezani "isprint") voditelju/ici seminara ili tajnici Katedre gđi Kaji Pavić (TMT 14 / 2. kat - soba 61) i elektronskim putem na kaja.pavic@pravo.hr. Rad mora biti predan u zadanom roku u tvrdoj kopiji i elektronskim putem da bi se smatrao predanim!

 

Pravila za prezentaciju na seminaru:

• Jasna struktura

- Natuknice (ne cijele rečenice)

– Dozvoljeno korištenje podsjetnika (ne čitanje teksta)

• Ključni pojmovi na početku

• Tablice i grafovi

• Dodatni relevantni izvori (navesti!)

• Poticati raspravu

• Konzultirati se s demonstratorom/icom ili voditeljem seminara

• Postaviti i provjeriti prezentaciju prije početka seminara

 

Podjela u timove za izlaganje:

Prezentacija u PowerPointu (osigurati back up!)

– Svi članovi tima moraju održati dio izlaganja

– Svi članovi tima dužni su znati članak/ke u cijelosti (u iznimnim slučajevima zamijeniti odsutnog)

 

RASPORED

DATUM / TJEDAN

TEMA

11.3.-

Uvodni seminar

18.3.-

Kornai, Janos: Velika transformacija srednjoistočne Europe: Uspjeh i razočaranje

Babić, Mate: Razvoj hrvatske privrede nakon Stabilizacijskog programa

25.3.-

Cvijanović, Vladimir, Račić, Domagoj: Privatizacija u Hrvatskoj: Početni uvjeti, procesi i implikacije

Dujšin, Uroš: Privredna kriza u Hrvatskoj: Uzroci, obilježja i mogućnosti prevladavanja; http://www.rifin.com/images/stories/2013/07/20130703_dujsin_uros.pdf

1.4.-

IRMO: Hrvatska i Europska unija – Prednosti i izazovi članstva

samo str. 23-28 i 101-136 http://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2013/11/hrvatska_i_eu_prednosti_izazovi_.pdf

15.4.-

IRMO: Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj – samo str. 23-57 (Europski semestar) i str. 145-170 (Smanjenje nezaposlenosti mladih u HR)

https://www.irmo.hr/wp-content/uploads/2018/07/Izazovi-provedbe-europskih-politika-u-Hrvatskoj.pdf

29.4.-

Kesner-Škreb, Marina: Industrijska politika – teorijski okvir državne intervencije

Družić, Gordan i Basarac Sertić, Martina: Hrvatska i četvrta industrijska revolucija http://web.efzg.hr/repec/Chapters/chapter18-12.pdf

6.5.-

Jovančević, Radmila: Novi val velikih imigracija u Europi i ekonomske implikacije za Hrvatsku http://web.efzg.hr/RePEc/chapters/chapter18-02.pdf

13.5.-

CEPOR: Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2018. http://www.cepor.hr/wp-content/uploads/2015/03/SME-report-2018-HR.pdf

20.5.-

Europska komisija: Izvješće za Hrvatsku 2019. s detaljnim preispitivanjem o sprječavanju i uklanjanju makroekonomskih neravnoteža https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-croatia_hr.pdf

27.5.-

Završni seminar (ocjenjivanje) i predrok za seminariste

  • Dio članaka može biti u dogovoru s voditeljem seminara prezentiran u okviru predavanja budući da se radi o obveznoj ispitnoj literaturi.
  • Raspored se odnosi na sve seminarske grupe.
  • Manje promjene rasporeda moguće su tijekom semestra.