Studentima/icama koji su položili oba kolokvija isti se priznaju kao pismeni dio ispita najkasnije do studenog 2019.

 

Ukupni bodovi kolokvija kao pismenog dijela ispita vrednuju se prema sljedećoj bodovnoj skali:
16 – 19 bodova = dovoljan (2)
20 – 24 boda = dobar (3)
25 – 27 bodova = vrlo dobar (4)
28 – 30 bodova = izvrstan (5)
Studenti/ce s položenima kolokvijima imaju sljedeće opcije:
1. Ako su ostvarili 80%tnu dolaznost na predavanja, mogu prihvatiti ocjenu iz kolokvija kao ukupnu ocjenu kolegija. Kod prijave ispitnog roka iz Ekonomske politike (najkasnije do studenog 2019.!) trebaju u e-mailu tajnici Katedre gđi Kaji Pavić (kaja.pavic@pravo.hr) naznačiti da prihvaćaju ocjenu kolokvija kao ukupnu ocjenu. Na Studomatu i/ili webu Katedre će biti objavljen termin upisa ocjena.
2. Studenti/ice s 80%tnom dolaznošću mogu pristupiti usmenom dijelu ispita ako žele bolju ocjenu (uz, naravno, rizik niže ukupne ocjene kao i ocjene nedovoljan). U tom slučaju kod prijave ispitnog roka iz Ekonomske politike (najkasnije do studenog 2019.!) trebaju u e-mailu tajnici Katedre gđi Kaji Pavić (kaja.pavic@pravo.hr) naznačiti da su položili kolokvije i da žele pristupiti usmenom dijelu ispita. Na Studomatu će biti objavljen termin usmenog ispita.
3. Studentima/icama koji nisu redovno sudjelovali na predavanjima kolokviji se priznaju kao pismeni dio ispita. Kod prijave ispitnog roka iz Ekonomske politike (najkasnije do studenog 2019.!) trebaju u e-mailu tajnici Katedre gđi Kaji Pavić (kaja.pavic@pravo.hr) naznačiti da su položili kolokvije. Na Studomatu će biti objavljen termin usmenog ispita.
Ispunjavanje kriterija 80%tne dolaznosti na predavanja može se provjeriti kod voditelja/ice seminara pri upisu seminarskih ocjena ili putem e-maila na kaja.pavic@pravo.hr.
 
Popis obavijesti