OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Ekonomska analiza prava
Ekonomska analiza prava
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 150198
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Ekonomska analiza prava Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 150198
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ozren Pilipović

četvrtak 12-13:30

Trg Republike Hrvatske 14, soba 58
izv. prof. dr. sc. Nenad Rančić

Utorak 16-17h

Trg Republike Hrvatske 14, soba 62
Literatura
Cooter, R., Ulen, T.; Law and Economics, 5th edition; Addison-Wesley, (2008)
Posner, R; Economic Analysis of Law, 7th edition; Wolters Kluwer Law + Business (2007)
Opis predmeta
Uvod u ekonomsku analizu prava te njezinu primjenu na bitna pravna i društvena pitanja uspoređujući nacionalne i međunarodne pravne sustave te naglasku na razliku u proučavanju ekonoske analize prava u SAD-u i Europi. Cilj predmeta je pomoći razumijevanju veze između prava i ekonomije u nastanku suvremenih pravnih sustava. Predemt će se baviti povijesnim i teoretskim metodama koje će nam pomoći u svladavanju praktičkih pravn-ekonomskih problema poput eksternalija, transakcijskih troškova, tržišnog natjecanja, teorije igara, države blagostanja te teorije javnog izbora.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Opisati i upotrijebiti osnovne ekonomske termine

primjeniti ekonomsku analizu prava na pitanja pravne profesije

Praktične i generičke vještine:

razumijeti ulogu ekonomije u analizi prava.

razumijeti vezu između ekonomije i prava

 • javno prezentirati usvojene ishode učenja;

 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;

 • razvijati komunikacijske vještine;

 • sudjelovati u radu tima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Na ispitu primjeniti usvojenu teoriju ekonomske analize prava na konkretne slučajeve

Nastava iz predmeta Ekonomska analiza prava provodi se kao kontinuirani i proaktivan proces učenja u kojem je naglasak stavljen na interakciju studenata i nastavnika.

- Time se ostvaruje stalna dvosmjerna komunikacija koja potiče angažman studenata i trajno usvajanje ishoda učenja.

- Nastava je organizirana u malim grupama pri rješavanju pojedinih slučajeva s ciljem poticanja argumentirane rasprave

- Praćenje rada i zalaganja te nagrađivanje mogućnošću izlaska na predrok za iznimno uspješne studente

- Izrada prezentacija iz aktualnih tema iz ekonomske analize prava koje se nadograđuju na teorijsku nastavu

- U nastavi se koriste suvremeni audio-vizualni sadržaji.

- U semestru se također pozivaju i gosti predavači kako bi studentima prenijeli aktualna i praktična saznanja i potaknuli ih na kritičko vrednovanje zbivanja i aktivno usvajanje gradiva.

Polaganje ispita, kolokvija i seminara

1. Sukladno primjeni bolonjskog procesa, rad studenata se prati i vrednuje tijekom cijelog semestra,

2. Obvezan pisani ispit i opcijski usmeni ispit

 

Pisani ispit

Pisani ispit se sastoji od 10 pitanja esejskog tipa, pri čemu je sustav bodovanja slijedeći:

0 - 5 Nedovoljan (1)

6 Dovoljan (2)

7 Dobar (3)

8 Vrlo dobar (4)

9-10 Izvrstan (5)