prof. dr. sc. Ivan Šimonović
Zvanje:redoviti profesor
Telefon:4564 326
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Opća teorija prava i države

Nastava

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni preddiplomski

stručni preddiplomski

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana