prof. dr. sc. Ivan Rimac
prof. dr. sc.
Ivan Rimac

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Preliminarno istraživanje lisnih uši (Hemiptera; Aphididae) kao prekursora pčelinje paše na području Gorskog kotara i Hrvatskog primorja

Ivan Rimac
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2019.

Nacionalno izvješće istraživanja EUROSTUDENT VI za Hrvatsku

Rimac, Ivan ; Bovan, Kosta ; Ogresta, Jelena ;
Autorske knjige, 2019.

The effect of informed consent on response rate in EUROGRADUATE Pilot Survey in Croatia

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
ESRA 2016 Conference

Stresni životni događaji kod majki i rizik za zlostavljanje adolescenata

Ajduković, Marina ; Rezo, Ines ; Rajter, Miroslav ; Rimac, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
24. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Bezjak, Sandra ; Blagdan, Emita ; Čiček, Josip ; Dujić, Vladimir ; Džinić, Jasmina ; Grubišić, Ksenija ; Havranek, Jasmina ; Lalić Novak, Goranka ; Markus, Marija ; Matana, Maroje ; Matković, Teo ; Musa, Anamarija ; Ogresta, Jelena ; Preložnjak, Barbara ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Tecilazić Goršić, Ana ; Urbanc ; Kristina ; Vuković, dijana ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2018.

Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu između 2004. i 2010. godine

Matković, Teo ; Ogresta, Jelena ; Grubišić, Ksenija ; Zrinščak, Siniša ; Rimac, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2018.

Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu između 2004. i 2010. godine

Matković, Teo ; Ogresta, Jelena ; Zrinščak, Siniša ; Rimac, Ivan ; Grubišić, Ksenija ;
Poglavlja u knjigama, 2018.

Analiza mogućnosti praćenja tranzicije na tržište rada diplomiranih s veleučilišta i visokih škola kombiniranjem podataka visokih učilišta, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Autorske knjige, 2018.

krize Kako prekinuti začarani kruga siromaštva djece? Razlozi, polazišta i ciljevi istraživanja dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2017.
Ljetopis socijalnog rada

SIROMAŠTVO DJECE IZ PERSPEKTIVE STRUČNJAKA: UČINCI I MOGUĆNOSTI DJELOVANJA

Ajduković, Marina ; Matančević, Jelena ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Ljetopis Socijalnog Rada

Višerazinsko modeliranje egalitarnog sindroma i validacija kratke skale SEMA-5

Rimac, Ivan ; Burić, Ivan ; Štulhofer, Aleksandar
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Politička misao

Why should I participate? Challenges in reaching young people who grew up in poverty

Ogresta, Jelena ; Vučković Juroš, Tanja ; Rimac, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
7th Conference of European Survey Research Association

Effects of sampling procedure on data quality in a web survey

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
7th Conference of European Survey Research Association

Odrednice psihosocijalnih ishoda mladih koji su odrastali u siromaštvu

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena, Ružojčić, Mitja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih

Sušac, Nika ; Skokandić, Lea ; Rimac, Ivan ; Družić Ljubotina, Olja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
23. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici?

Kletečki Radović ; Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Ajduković, Marina ; Vejmelka, Lucija ; Rimac, Ivan ; Sabolić, Teodor
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada

Vrijednosti u hrvatskom društvu i mogućnost političkog konsenzusa

Rimac, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli i vezanosti za školu

Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Rajhvajn Bulat, Linda ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Ekonomske teškoće obitelji, otpornost i internalizirani problemi adolescenata

Rezo, Ines ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja

Važnost stereotipa i uvjerenja o rodnim ulogama u objašnjenju stavova prema lezbijkama i gejevima

Blažev, Divna ; Jugović, Ivana ; Rimac, Ivan ; Blažev, Mirta
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
20. Dani psihologije u Zadru

Učestalost vršnjačkog nasilja s obzirom na obilježja adolescenata i doživljeno nasilje u obitelji

Sušac, Nika ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Psihologijske teme

Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu između 2004. i 2010. godine

Matković, Teo ; Ogresta, Jelena ; Zrinščak, Siniša ; Rimac, Ivan ; Grubišić, Ksenija
, 2015.

Methodological Issues in Case-based Surveillance Study of Child Abuse and Neglect Cases in Croatia

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
European Conference for Social Work Research

Multi-level Analysis of Survey Data Falsification

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
5th conference of the European Survey Research Association (ESRA)

Probabilističko i neprobabilističko uzorkovanje u istraživanju nasilja nad djecom

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Đapo, Nermin
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2013.
21. Dani Ramira i Zorana Bujasa

Epidemiološko istraživanje prevalencije i incidencije nasilja nad djecom u obitelji u Hrvatskoj

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Ljetopis socijalnog rada

Etički standardi primjene fokusnih grupa u istraživanju nasilja nad djecom u obitelji

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Ljetopis socijalnog rada

Analiza obilježja prijavljenih događaja nasilja nad djecom u obitelji evidentiranih u centrima za socijalnu skrb

Ogresta, Jelena ; Rimac, Ivan ; Ajduković, Marina ; Skokandić, Lea
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Ljetopis socijalnog rada

Značaj kvalitetnih podataka za kreiranje politika za prevenciju nasilja nad djecom u obitelji

Ajduković, Marina ; Ogresta, Jelena ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Ljetopis socijalnog rada

Prevalence and risk factors for children exposure to different types of abuse in family and peer relations: National results for Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Skokandić, Lea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
B.E.C.A.N. International Conference - Inquiring Child abuse and neglect in the Balkan and the world during crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence

Prevalence and correlates of child abuse in Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
B.E.C.A.N. International Conference - Inquiring Child abuse and neglect in the Balkan and the world during crisis: Evidence-based Practice and Practice-based Evidence

Peer Violence among Children in Croatia – Incidence and Relations to Social and Economical Factors

Sušac, Nika ; Rimac, Ivan ; Ajduković, Marina ; Rajter, Miroslav
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect

Prevalence of Children Exposure to Different Types of Abuse in Family: National Results for Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect

Liječenje bolesti pulpe mliječnih i mladih trajnih zuba

Batinjan, Goran
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2012.

Distribuirana etička odgovornost u istraživanju nasilja nad djecom

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Stavovi roditelja prema tjelesnom kažnjavanju djece i izloženost nasilju roditelja i vršnjaka kao prediktori činjenja vršnjačkog nasilja

Sušac, Nika ; Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Uloga nekih kognitivnih aspekata roditeljskog ponašanja i izloženosti obitelji stresorima u tjelesnom kažnjavanju djece

Rajter, Miroslav ; Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
20.godišnja konferencija hrvatskih psihologa

Zlostavljani u obitelji - zanemareni od sustava: Imamo li odgovor na ovaj profesionalni izazov?

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
V. Međunarodna konferencija socijalnih radnika

Rezultati epidemiološkog istraživanja nasilja nad djecom u obitelji

Rajter, Miroslav ; Rimac, Ivan ; Ajduković, Marina ; Delale, Eva Anđela
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Raširenost nasilja nad djecom u obitelji i među vršnjacima

Motherhood attitudes in European countries - conflict of woman roles in different cultures

Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Skokandić, Lea
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
The fourth Conference of the European Survey Research Association (ESRA)

Vršnjačko nasilje među učenicima – manifestacije i doprinosi sredine

Rimac, Ivan ; Rajter, Miroslav ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
Savremeni trendovi u psihologiji

Epidemiological Study and Administrative Data Collection on Child Abuse and Neglect in Croatia

Ajduković, Marina ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena ; Rajter, Miroslav ; Skokandić, Lea ; Sušac, Nika
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect

Diferencirano funkcioniranje itema Upitnika zlostavljanja i zanemarivanja djece – pilot provjera mjerne invarijatnosti u multinacionalnom kontekstu

Rajter, Miroslav ; Rimac, Ivan ; Sušac, Nika ; Brkić Šmigoc, Jelena ; Tenjović, Lazar
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. dani Ramira i Zorana Bujasa

Usporedivost empirijskih rezultata u multinacionalnim istraživanjima – teorijski pogledi i empirijski pokazatelji

Rimac, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2011.
20. dani Ramira i Zorana Bujasa

Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008.

Rimac, Ivan
, 2010.

Determinants of survey response in Croatian EVS 2008

Rimac, Ivan ; Zorec, Lea ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
EVS workshop after the 2008 wave (2 ; 2010)

Social legacy and social values: A post-communist experience

Rimac, Ivan ; Zrinščak, Siniša
Poglavlja u knjigama, 2010.

Primjena metode fokus grupa u pilot istraživanjima: iskustva sa BECAN projekta

Skokandić, Lea ; Rimac, Ivan ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici

Etičke dileme u kvalitativnom istraživanju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Rimac, Ivan ; Skokandić, Lea ; Ogresta, Jelena
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici

Analiza determinanti odaziva u anketnom istraživanju Europska studija vrijednosti

Rimac, Ivan ; Zorec, Lea ; Ogresta, Jelena
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Društvena istraživanja

Kvaliteta Života i rad gradske uprave u Zagrebu

Bežovan, Gojko ; Rimac, Ivan
, 2009.

Determinants of homonegativity in Europe

Štulhofer, Aleksandar ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Journal of Sex Research

Prepreke razvoju obrazovnog sustava u Hrvatskoj

Rimac, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2008.

Spremnost na oprost i pomirenje nakon Domovinskog rata u Hrvatskoj

Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Karajić, Nenad
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Društvena istraživanja

Povezanost autoritarnosti sa nacionalnim i europskim identitetom te sa političkim stavovima o Hrvatskoj i Europskoj uniji

Rimac, Ivan ; Cvetković-Lukačić, Lana ; Zorec, Lea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
Dani psihologije (15 ; 2006)

O valjanosti razredbenog ispita na Hrvatskim studijima

Rimac, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
XV. Dani psihologije

Vrednovanje eksperimentalne provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS)

Šakić, Vlado ; Rimac, Ivan ; Spajić-Vrkaš, Vedrana ; Kaliterna– ; Lipovčan, Ljiljana ; Raboteg-Šarić, Zora ; Brajša-Žganec, Andreja ; Franc, Renata ; Žebec, Mislav-Stjepan ; Babarović, Toni ; Glavak, Renata ; Ivičić, Ines ; Šimleša, Dražen ; Hrgović, Josip ; Jurić, Daniel ; Kotrla, Marina ; Maričić, Jelena ; Šakić, Marija
, 2006.

Verbalna, neobojena papir-olovka verzija stroop testa - metrijske osobine

Rimac, Ivan ; Žebec, Mislav-Stjepan ; Jurić, Daniel
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2006.
XV. Dani psihologije u Zadru.

Trust in the EU: The Case of Croatia 1995 - 2003

Štulhofer, Aleksandar ; Rimac, Ivan ; Landripet, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2005.
The European Union: Past and Future Enlargements

In Search Of Democratic Development Agents - Comparative analysis of satisfaction with democracy in European countries

Rimac, Ivan ; Milas, Goran
Poglavlja u knjigama, 2005.

U traženju agensa demokratskog razvoja

Rimac, Ivan ; Milas, Goran
Poglavlja u knjigama, 2005.

Oksidacija fenola vodikovim peroksidom uz CuY-5 katalizator

Rimac, Ivan ; Maduna, Karolina
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2004.
V. susret mladih kemijskih inženjera

Dometi i granice političkog konsenzusa u Hrvatskoj

Rimac, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Socijalne tribine - Društveni konsenzus u Hrvatskoj

Socio-cultural values, economic development and political stability as correlates of trust in the European Union

Rimac, Ivan ; Štulhofer, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2004.

Sociokulturne vrijednosti, gospodarska razvijenost i politička stabilnost kao čimbenici povjerenja u Europsku uniju

Rimac, Ivan ; Štulhofer, Aleksandar
Poglavlja u knjigama, 2004.

Forced modernization, can EU accession facilitate modernization of transition societies?

Rimac, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
European Values Study - Seminar in Warsaw

Strukturiranje političkih problema i modernizacija društva

Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Odrednice i razlozi glasačkog opredjeljenja

Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
Poglavlja u knjigama, 2004.

Values, Life satisfaction and Happiness in Croatia - Comparative Analysis within European Context

Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Rimac, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2004.
Institute for Behavioral Sciences, University of Georgia

Utvrđivanje povezanosti i temeljne strukture nekoliko aspekata socijalne evaluacije

Burušić, Josip ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Psihologijske teme

Političke elite u tranzicijskim zemljama

Rimac, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Etika i politika - Odgovornost za javno djelovanje

Povjerenje u EU: Tko, koliko i zašto? Sociokulturne vrijednosti, gospodarska razvijenost i politička stabilnost kao prediktori povjerenja u EU

Štulhofer, Aleksandar ; Rimac, Ivan
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Identitet i razvoj - Priključenje Hrvatske Europskoj uniji

Mjerenje siromaštva u Hrvatskoj

Kaliterna, Lipovčan Ljiljana ; Raboteg-Šarić, Zora ; Rimac, Ivan ; Nestić, Danijel
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Reforma sustava socijalne skrbi u Hrvatskoj

Strengthening Poverty Monitoring Capacity

Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Rimac, Ivan ; Milas, Goran ; Raboteg-Šarić, Zora ; Nestić, Danijel ; Šućur, Zoran ; Šakić, Vlado ; Njavro, Đuro
, 2003.

Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva.

Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Rimac, Ivan ; Milas, Goran ; Raboteg-Šarić, Zora ; Nestić, Danijel ; Šućur, Zoran ; Šakić, Vlado ; Njavro, Đuro
, 2003.

Opportunism, Institutions and Moral Costs: the Socio-Cultural Dimension of the Underground Economy in Croatia 1995-1999

Štulhofer, Aleksandar ; Rimac, Ivan
, 2002.

Novi pristupi u metodologiji komparativnih istraživanja

Rimac, Ivan ; Milas, Goran
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
XIII. dani psihologije u Zadru

Psihologijski koncepti u analizi političkog ponašanja

Rimac, Ivan ; Lamza Posavec, Vesna
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2002.
XIII. dani psihologije u Zadru

Oportunizam, institucije i moralni troškovi: sociokulturna dimenzija neslužbenoga gospodarstva u Hrvatskoj 1995-1999

Štulhofer, Aleksandar ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Financijska teorija i praksa

Mir u Hrvatskoj - rezultati istraživanja

Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Karajić, Nenad
Poglavlja u knjigama, 2001.

Javno mnijenje Zagreba: lokalni izbori 2001. - usporedba rezultata potencijalnih glasača i potencijalnih izbornih apstinenata

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rihtar, Stanko ; Rimac, Ivan ; Ferić, Ivana
, 2001.

Javno mnijenje Zagreba: lokalni izbori 2001. - usporedba rezultata terenske i telefonske ankete

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rihtar, Stanko ; Rimac, Ivan ; Ferić, Ivana
, 2001.

Javno mnijenje Hrvatske: drugi krug predsjedničkih izbora 2000. godine

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko ; Ferić, Ivana
, 2000.

Javno mnijenje Hrvatske: prvi krug predsjedničkih izbora 2000.

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko ; Ferić, Ivana
, 2000.

Politička kultura glasača nakon deset godina višestranačja

Rimac, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2000.
Hrvatski politiološki razgovori 2000.

Faktorski prostor skala socijalne evaluacije

Burušić, Josip ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2000.
XII. dani psihologije u Zadru

Praćenje medija i odnos prema vrednotama

Mataušić, Mirko ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Bogoslovska smotra = Ephemerides Theologicae

Neke determinante povjerenja u institucije političkog sustava u Hrvatskoj

Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Bogoslovska smotra = Ephemerides Theologicae

Primjena tehnike telefonskog anketiranja u istraživanju namjera glasovanja na hrvatskim predsjedničkim izborima 2000. godine

Lamza Posavec, Vesna ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2000.
Društvena istraživanja

Politička kultura građana

Rimac, Ivan
Poglavlja u knjigama, 1999.

Javno mnijenje Hrvatske/studeni, 1999, Izbori za Zastupnički dom Sabora

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko ; Ferić, Ivana
, 1999.

Osnovne psihologijske odrednice formiranja političkih preferencija

Rimac, Ivan
Doktorske disertacije, 1999.

Povjerenje u institucije u Hrvatskoj

Baloban, Stjepan ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.
Bogoslovska smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses

Javno mnijenje Hrvatske/listopad 1998

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko ; Ferić, Ivana
, 1998.

Javno mnijenje Hrvatske/veljača 1998: Stavovi o hrvatskoj vlasti, strankama i političkim djelatnicima

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1998.

Strukturiranost ideoloških opredjeljenja građana

Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1998.
Bogoslovska smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses

O nekim aspektima valjanosti postmaterijalističkog koncepta društvenih vrijednosti

Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Dio koji nedostaje: problem neizjašnjavanja u istraživanjima namjera glasovanja

Lamza Posavec, Vesna ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Istraživanje javnog mnijenja Hrvatske/lipanj 1997: Izbori za predsjednika Republike Hrvatske

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 11: Javno mnijenje Županije međimuske

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 10: javno mnijenje Županije šibensko-kninske

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 9: Javno mnijenje Županije koprivničko-križevačke

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 8: Javno mnijenje Županije dubrovačko-neretvanske

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 7: Javno mnijenje Županije varaždinske

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 6: Javno mnijenje Županije splitsko-dalmatinske

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 5: Javno mnijenje Županje bjelovarsko-bilogorske

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 4: Javno mnijenje Županije istarske

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 3: Javno mnijenje Županije primorsko-goranske

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 2: Javno mnijenje Županije zadarske

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 1: Javno mnijenje Zagreba

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Istraživanje dnevno-informativnoga programa Hrvatske televizije

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1997.

Who are potential returnees to the Croatian East?

Kaliterna, Ljiljana ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1997.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Javno mnijenje Hrvatske /listopad 1996. Stavovi o hrvatskoj vlasti, strankama i političkim djelatnicima

Lamza Posavec, Vesna ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko
, 1996.

Odnos društvenog statusa i temeljnih dimenzija ličnosti

Milas, Goran ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1996.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Stari i mladi lavovi: tipologija hrvatskih menadžera u razdoblju tranzicije

Karajić, Nenad ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.
Revija za sociologiju

Model hrvatskog političkog prostora, dimenzioniran stavovima glasača

Rimac, Ivan ; Milas, Goran
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.
Revija za sociologiju

Problematika Istre i hrvatskih regija sagledana kroz mišljenje javnosti

Milas, Goran ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1993.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Razvojno ispitivanje udjela evaluacijskih faktora u intelektualnim aktivnostima

Rimac, Ivan
Magistarski radovi, 1992.

Multivarijatna klasifikacija općina Hrvatske kao moguća metoda regionalizacije Republike

Rimac, Ivan ; Rihtar, Stanko ; Oliveira-Roca, Maria
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.
Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja

Društveni status i usvajanje makjavelističkih uvjerenja kod mladih

Milas, Goran ; Rimac, Ivan ; Buzov, Željko
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.
Revija za sociologiju

Osnovna obilježja igrača i vrste igara na sreću

Bahtijarević, Štefica ; Buzov, Željko ; Čengić, Drago ; Dugandžija, Nikola ; Komar, Zoran ; Milas, Goran ; Plačko, Ljudevit ; Rimac, Ivan
, 1991.

Mladi i društvene ogranizacije

Karajić, Nenad ; Rimac, Ivan
, 1991.

Odnos percepcije sadašnjeg stanja čovjekove okoline - očekivane posljedice izgradnje autoceste (primjer grada Karlovca)

Milas, Goran ; Rimac, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1991.
Izgradnja prometne infrastrukture za puno ostvarenje jadranske orijentacije Hrvatske

Odnos socijalnog statusa mladih i njihovih političkih orijentacija

Buzov, Željko ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan ;
Drugi radovi u časopisima, 1990.
Revija za sociologiju

Neke mjerne karakteristike ljestvice autoritarnosti

Radin, Furio ; Kregar, Josip ; Magdalenić, Ivan ; Petković, Stanko ; Rimac, Ivan
Stručni radovi, 1990.
Primijenjena psihologija

Mjerenje rigidnosti: Testiranje instrumentarija faktorskom analizom na poznatim grupama

Kregar, Josip ; Magdalenić, Ivan ; Petković, Stanko ; Radin, Furio ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Konzervativnost i ideologije u Hrvatskoj krajem 80-tih godina

Petković, Stanko ; Rimac, Ivan ; Magdalenić, Ivan ; Kregar, Josip ; Radin, Furio
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Profili gledalaca TV Zagreb

Karajić, Nenad ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.
Revija za sociologiju

Odnos socijalnog statusa mladih i njihovih političkih orijentacija

Buzov, Željko ; Milas, Goran ; Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1990.
Revija za sociologiju

Odnos mladih prema mladosti i odraslosti

Rimac, Ivan
Poglavlja u knjigama, 1988.

Faktorska struktura Testa dominantnih obilježja

Rimac, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 1986.
Primijenjena psihologija

O ispitivanju okulomotorne koordinacije Bonnardelovom sinusoidom

Rohaček, Antun ; Jerneić, Željko ; Rimac, Ivan ; Vodanović, Marijan
Stručni radovi, 1986.
Primijenjena psihologija

Prilog postupku ispitivanja okulomotorne koordinacije

Jerneić, Željko ; Rohaček, Antun ; Rimac, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 1982.
Dani psihologije u Zadru