prof. dr. sc. Ivan Rimac
prof. dr. sc.
Ivan Rimac

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
Analiza mogućnosti praćenja tranzicije na tržište rada diplomiranih s veleučilišta i visokih škola kombiniranjem podataka visokih učilišta, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje .
Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2018 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Rimac, Ivan.
Vrijednosti u hrvatskom društvu i mogućnost političkog konsenzusa // Vrijednosti u hrvatskom društvu / Sekulić, Duško (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2016. Str. 109-135.

2. Rimac, Ivan; Zrinščak, Siniša.
Social legacy and social values: A post-communist experience // Mapping Value Orientations in Central and Eastern Europe / Halman, Loek ; Voicu, Malina (ur.).
Leiden : Brill, 2010. Str. 107-137.

3. Rimac, Ivan.
Prepreke razvoju obrazovnog sustava u Hrvatskoj // Hrvatska - Kako sada dalje / Kregar, Josip ; Flego, Gvozden ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2008. Str. 113-122.

4. Rimac, Ivan; Milas, Goran.
U traženju agensa demokratskog razvoja // U potrazi za identitetom : Komparativna studija vrednota: Hrvatska i Europa / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Str. 85-114.

5. Rimac, Ivan; Milas, Goran.
In Search Of Democratic Development Agents - Comparative analysis of satisfaction with democracy in European countries // In Search of identity: A copmarative study of values: Croatia and Europe / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Str. 85-114.

6. Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Odrednice i razlozi glasačkog opredjeljenja // Hrvatsko društvo danas : psihosocijalni procesi / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Šakić, Vlado (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 187.

7. Rimac, Ivan; Štulhofer, Aleksandar.
Sociokulturne vrijednosti, gospodarska razvijenost i politička stabilnost kao čimbenici povjerenja u Europsku uniju // Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji : Izazovi institucionalne prilagodbe / Ott, Katarina (ur.).
Zagreb : Institut za javne financije, Zaklade Friedrich Ebert, 2004. Str. 326.

8. Rimac, Ivan; Štulhofer, Aleksandar.
Socio-cultural values, economic development and political stability as correlates of trust in the European Union // Croatian Accession to the European Union: Institutional Challenges / Ott, Katarina (ur.).
Zagreb : Institute of Public Finance : Friedrich Ebert Stiftung, 2004. Str. 339.

9. Milas, Goran; Rimac, Ivan; Karajić, Nenad.
Mir u Hrvatskoj - rezultati istraživanja // Mir u Hrvatskoj - rezultati istraživanja / Vuleta, Bože ; Batarelo, Vice J. (ur.).
Zagreb ; Split : Hrvatski Caritas : Franjevački institut za kulturu mira, 2001. Str. 7-57.

10. Rimac, Ivan.
Politička kultura građana // Kršćanstvo, Crkva i politika / Baloban, Stjepan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve : Glas Koncila, 1999. Str. 105-118.

11. Rimac, Ivan.
Odnos mladih prema mladosti i odraslosti // Fragmenti omladine / Radin, Furio (ur.).
Zagreb : Radna zajednica Republičke konferencije Saveza socijalističke omladine Hrvatske : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1988. Str. 89-98.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Rimac, Ivan; Zorec, Lea; Ogresta, Jelena.
Analiza determinanti odaziva u anketnom istraživanju Europska studija vrijednosti. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 1/2; 47-68 (članak, znanstveni).

2. Štulhofer, Aleksandar; Rimac, Ivan.
Determinants of homonegativity in Europe. // Journal of Sex Research. 46 (2009) , 1; 24-32 (članak, znanstveni).

3. Milas, Goran; Rimac, Ivan; Karajić, Nenad.
Spremnost na oprost i pomirenje nakon Domovinskog rata u Hrvatskoj. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 6; 1151-1173 (članak, znanstveni).

4. Rimac, Ivan.
Strukturiranje političkih problema i modernizacija društva. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 3; 405-422 (članak, znanstveni).

5. Lamza Posavec, Vesna; Rimac, Ivan.
Primjena tehnike telefonskog anketiranja u istraživanju namjera glasovanja na hrvatskim predsjedničkim izborima 2000. godine. // Društvena istraživanja. 9 (2000) , 4-5; 601-629 (članak, znanstveni).

6. Kaliterna, Ljiljana; Rimac, Ivan.
Who are potential returnees to the Croatian East?. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 6 (1997) , 2-3 (28-29); 281-291 (članak, znanstveni).

7. Lamza Posavec, Vesna; Rimac, Ivan.
Dio koji nedostaje: problem neizjašnjavanja u istraživanjima namjera glasovanja. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 6 (1997) , 6; 729-745 (članak, znanstveni).

8. Rimac, Ivan.
O nekim aspektima valjanosti postmaterijalističkog koncepta društvenih vrijednosti. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 6 (1997) , 6; 677-694 (članak, znanstveni).

9. Milas, Goran; Rimac, Ivan.
Odnos društvenog statusa i temeljnih dimenzija ličnosti. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 5 (1996) , 5-6; 991-1007 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ajduković, Marina; Matančević, Jelena; Rimac, Ivan.
SIROMAŠTVO DJECE IZ PERSPEKTIVE STRUČNJAKA: UČINCI I MOGUĆNOSTI DJELOVANJA. // Ljetopis Socijalnog Rada. 24 (2017) , 2; 277-308 (članak, znanstveni).

2. Rimac, Ivan; Burić, Ivan; Štulhofer, Aleksandar.
Višerazinsko modeliranje egalitarnog sindroma i validacija kratke skale SEMA-5. // Politička misao. 54 (2017) , 3; 64-79 (članak, znanstveni).

3. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rimac, Ivan.
Učestalost vršnjačkog nasilja s obzirom na obilježja adolescenata i doživljeno nasilje u obitelji. // Psihologijske teme. 25 (2016) , 2; 197-221 (članak, znanstveni).

4. Ajduković, Marina; Ogresta, Jelena; Rimac, Ivan.
Značaj kvalitetnih podataka za kreiranje politika za prevenciju nasilja nad djecom u obitelji. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 3; 413-437 (članak, znanstveni).

5. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Epidemiološko istraživanje prevalencije i incidencije nasilja nad djecom u obitelji u Hrvatskoj. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 3; 367-412 (članak, znanstveni).

6. Ogresta, Jelena; Rimac, Ivan; Ajduković, Marina; Skokandić, Lea.
Analiza obilježja prijavljenih događaja nasilja nad djecom u obitelji evidentiranih u centrima za socijalnu skrb. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 3; 439-477 (članak, znanstveni).

7. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
Etički standardi primjene fokusnih grupa u istraživanju nasilja nad djecom u obitelji. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 3; 479-514 (članak, znanstveni).

8. Burušić, Josip; Milas, Goran; Rimac, Ivan.
Utvrđivanje povezanosti i temeljne strukture nekoliko aspekata socijalne evaluacije. // Psihologijske teme. 12 (2003) , 12; 33-42 (članak, znanstveni).

9. Štulhofer, Aleksandar; Rimac, Ivan.
Oportunizam, institucije i moralni troškovi: sociokulturna dimenzija neslužbenoga gospodarstva u Hrvatskoj 1995-1999. // Financijska teorija i praksa. 26 (2002) , 1; 213-228 (članak, znanstveni).

10. Mataušić, Mirko; Rimac, Ivan.
Praćenje medija i odnos prema vrednotama. // Bogoslovska smotra = Ephemerides Theologicae. 70 (2000) , 2; 485-498 (članak, znanstveni).

11. Rimac, Ivan.
Neke determinante povjerenja u institucije političkog sustava u Hrvatskoj. // Bogoslovska smotra = Ephemerides Theologicae. 70 (2000) , 2; 471-484 (članak, znanstveni).

12. Baloban, Stjepan; Rimac, Ivan.
Povjerenje u institucije u Hrvatskoj. // Bogoslovska smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses. 68 (1998) , 4; 663-672 (članak, znanstveni).

13. Črpić, Gordan; Kušar, Stjepan; Rimac, Ivan.
Neka obilježja situacije laika u našoj Crkvi. // Bogoslovska smotra. 68 (1998) , 4; 565-568 (članak, znanstveni).

14. Rimac, Ivan.
Strukturiranost ideoloških opredjeljenja građana. // Bogoslovska smotra = Ephemerides theologicae Zagrabienses. 68 (1998) , 4; 655-662 (članak, znanstveni).

15. Karajić, Nenad; Milas, Goran; Rimac, Ivan.
Stari i mladi lavovi: tipologija hrvatskih menadžera u razdoblju tranzicije. // Revija za sociologiju. 26 (1995) , 3-4; 219-228 (članak, znanstveni).

16. Rimac, Ivan; Milas, Goran.
Model hrvatskog političkog prostora, dimenzioniran stavovima glasača. // Revija za sociologiju. 25 (1994) , 1-2; 11-22 (članak, znanstveni).

17. Milas, Goran; Rimac, Ivan.
Problematika Istre i hrvatskih regija sagledana kroz mišljenje javnosti. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 2 (1993) , 4-5; 783-795 (članak, znanstveni).

18. Rimac, Ivan.
Socijalni status i politička odluka - izbori 1992.. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 1 (1992) , 2; 265-274 (članak, znanstveni).

19. Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko; Oliveira-Roca, Maria.
Multivarijatna klasifikacija općina Hrvatske kao moguća metoda regionalizacije Republike. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 1 (1992) , 1; 87-99 (članak, znanstveni).

20. Milas, Goran; Rimac, Ivan; Buzov, Željko.
Društveni status i usvajanje makjavelističkih uvjerenja kod mladih. // Revija za sociologiju. 22 (1991) , 3-4; 359-366 (članak, znanstveni).

21. Buzov, Željko; Milas, Goran; Rimac, Ivan.
Odnos socijalnog statusa mladih i njihovih političkih orijentacija. // Revija za sociologiju. 21 (1990) , 1; 61-68 (članak, znanstveni).

22. Karajić, Nenad; Rimac, Ivan.
Profili gledalaca TV Zagreb. // Revija za sociologiju. 21 (1990) , 1; 109-120 (članak, znanstveni).

23. Kregar, Josip; Magdalenić, Ivan; Petković, Stanko; Radin, Furio; Rimac, Ivan.
Mjerenje rigidnosti: Testiranje instrumentarija faktorskom analizom na poznatim grupama. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 40 (1990) , 4; 619-635 (članak, znanstveni).

24. Petković, Stanko; Rimac, Ivan; Magdalenić, Ivan; Kregar, Josip; Radin, Furio.
Konzervativnost i ideologije u Hrvatskoj krajem 80-tih godina. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 40 (1990) , 4; 577-618 (članak, znanstveni).

25. Rimac, Ivan.
Faktorska struktura Testa dominantnih obilježja. // Primijenjena psihologija. 7 (1986) , 1-4; 193-197 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan.
krize Kako prekinuti začarani kruga siromaštva djece? Razlozi, polazišta i ciljevi istraživanja dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj. // Ljetopis socijalnog rada. 24 (2017) , 2; 194-198 (uvodnik, ostalo).

2. Buzov, Željko; Milas, Goran; Rimac, Ivan.
Odnos socijalnog statusa mladih i njihovih političkih orijentacija. // Revija za sociologiju. 21 (1990) ; 61-68 (članak, ostalo).

3. Radin, Furio; Kregar, Josip; Magdalenić, Ivan; Petković, Stanko; Rimac, Ivan.
Neke mjerne karakteristike ljestvice autoritarnosti. // Primijenjena psihologija. 11 (1990) , 2; 99-106 (članak, stručni).

4. Rohaček, Antun; Jerneić, Željko; Rimac, Ivan; Vodanović, Marijan.
O ispitivanju okulomotorne koordinacije Bonnardelovom sinusoidom. // Primijenjena psihologija. 7 (1986) , 1-4; 49-54 (članak, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
Zlostavljani u obitelji - zanemareni od sustava: Imamo li odgovor na ovaj profesionalni izazov? // Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: Izazovi za socijalni rad.
Zagreb, 2012. 10-10 (plenarno predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Milas, Goran; Rimac, Ivan.
Odnos percepcije sadašnjeg stanja čovjekove okoline - očekivane posljedice izgradnje autoceste (primjer grada Karlovca) // Izgradnja prometne infrastrukture za puno ostvarenje jadranske orijentacije Hrvatske.
Zagreb : Savez inženjera i tehničara Hrvatske, 1991. 547-555 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Jerneić, Željko; Rohaček, Antun; Rimac, Ivan.
Prilog postupku ispitivanja okulomotorne koordinacije // Dani psihologije '80/81 - Zbornik radova.
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 1982. 163-167 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Ajduković, Marina; Rezo, Ines; Rajter, Miroslav; Rimac, Ivan.
Stresni životni događaji kod majki i rizik za zlostavljanje adolescenata // 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Knjiga sažetaka.
68-68 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

2. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
The effect of informed consent on response rate in EUROGRADUATE Pilot Survey in Croatia // ESRA 2019 Book of Abstracts.
2019. 69-69 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Ogresta, Jelena; Vučković Juroš, Tanja; Rimac, Ivan.
Why should I participate? Challenges in reaching young people who grew up in poverty // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

4. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
Effects of sampling procedure on data quality in a web survey // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

5. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena, Ružojčić, Mitja.
Odrednice psihosocijalnih ishoda mladih koji su odrastali u siromaštvu // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2017. 184-184 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Sušac, Nika; Skokandić, Lea; Rimac, Ivan; Družić Ljubotina, Olja.
Uloga ekonomskih problema i roditeljskih ponašanja u iskazivanju internaliziranih i eksternaliziranih problema kod mladih // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb, 2017. 104-104 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Blažev, Divna; Jugović, Ivana; Rimac, Ivan; Blažev, Mirta.
Važnost stereotipa i uvjerenja o rodnim ulogama u objašnjenju stavova prema lezbijkama i gejevima // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Kletečki Radović; Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Ajduković, Marina; Vejmelka, Lucija; Rimac, Ivan; Sabolić, Teodor.
Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici? // Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada / Štefica Karačić (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2016. 65-65 (domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Rezo, Ines; Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav.
Ekonomske teškoće obitelji, otpornost i internalizirani problemi adolescenata // Knjiga sažetaka - 24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja / Pokrajac-Bulian, A. ; Miletić, I. ; Juretić, J. ; Lopižić, J. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 218-218 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Rimac, Ivan; Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina.
Predviđanje subjektivne dobrobiti adolescenata u kontekstu roditeljskih varijabli i vezanosti za školu // Knjiga sažetaka - 24. godišnja konferencija psihologa - Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja / Pokrajac-Bulian, A. ; Miletić, I. ; Juretić, J. ; Lopižić, J. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2016. 219-219 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
Methodological Issues in Case-based Surveillance Study of Child Abuse and Neglect Cases in Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
Multi-level Analysis of Survey Data Falsification // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena; Đapo, Nermin.
Probabilističko i neprobabilističko uzorkovanje u istraživanju nasilja nad djecom // 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2013. 187-187 (predavanje,sažetak,znanstveni).

14. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Prevalence of Children Exposure to Different Types of Abuse in Family: National Results for Croatia // XIX. ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect - Book of Abstracts.
Istanbul : ISPCAN, 2012. 174-174 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Rajter, Miroslav; Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Sušac, Nika.
Uloga nekih kognitivnih aspekata roditeljskog ponašanja i izloženosti obitelji stresorima u tjelesnom kažnjavanju djece // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 33-33 (predavanje,sažetak,znanstveni).

16. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
Distribuirana etička odgovornost u istraživanju nasilja nad djecom // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 35-35 (predavanje,sažetak,znanstveni).

17. Sušac, Nika; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Ajduković, Marina.
Stavovi roditelja prema tjelesnom kažnjavanju djece i izloženost nasilju roditelja i vršnjaka kao prediktori činjenja vršnjačkog nasilja // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva : knjiga sažetaka / Brajša Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. 34-34 (predavanje,sažetak,znanstveni).

18. Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena; Skokandić, Lea.
Motherhood attitudes in European countries - conflict of woman roles in different cultures // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

19. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena; Rajter, Miroslav; Skokandić, Lea; Sušac, Nika.
Epidemiological Study and Administrative Data Collection on Child Abuse and Neglect in Croatia // 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect: Challenging Social Responsibilities for Child Abuse and Neglect - Final Programme and Abstracts.
Tampere, 2011. 86-86 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Rajter, Miroslav; Rimac, Ivan; Sušac, Nika; Brkić Šmigoc, Jelena; Tenjović, Lazar.
Diferencirano funkcioniranje itema Upitnika zlostavljanja i zanemarivanja djece – pilot provjera mjerne invarijatnosti u multinacionalnom kontekstu // 20. dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja, Zagreb, 7. - 9. travnja 2011. / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2011. 24-24 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Rimac, Ivan.
Usporedivost empirijskih rezultata u multinacionalnim istraživanjima – teorijski pogledi i empirijski pokazatelji // 20. dani Ramira i Zorana Bujasa - Sažeci priopćenja, Zagreb, 7. - 9. travnja 2011. / Čorkalo Biruški, Dinka ; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2011. 21-21 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Vršnjačko nasilje među učenicima – manifestacije i doprinosi sredine // Međunarodni naučno-stručni skup: Savremeni trendovi u psihologiji - Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2011. 180-180 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

23. Rimac, Ivan; Zorec, Lea; Ogresta, Jelena.
Determinants of survey response in Croatian EVS 2008 // The second EVS workshop after the 2008 wave : anstracts.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

24. Rimac, Ivan; Skokandić, Lea; Ogresta, Jelena.
Etičke dileme u kvalitativnom istraživanju zlostavljanja i zanemarivanja djece // Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici / Vladimir Kolesarić (ur.).
Osijek, 2010. (sažetak,stručni).

25. Skokandić, Lea; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena.
Primjena metode fokus grupa u pilot istraživanjima: iskustva sa BECAN projekta // Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu - izazov obitelji, školi i zajednici / Vladimir Kolesarić (ur.).
Osijek, 2010. (predavanje,sažetak,znanstveni).

26. Rimac, Ivan.
O valjanosti razredbenog ispita na Hrvatskim studijima // XV. Dani psihologije u Zadru. Sažetci radova. / Čubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2006. 114-114 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

27. Rimac, Ivan; Cvetković-Lukačić, Lana; Zorec, Lea.
Povezanost autoritarnosti sa nacionalnim i europskim identitetom te sa političkim stavovima o Hrvatskoj i Europskoj uniji // Međunarodni znanstveno-stručni skup XV. dani psihologije u Zadru : sažetci radova = 15th Psychology Days in Zadar : paper summaries / Čubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.).
Zadar : Sveučilište, Odjel za psihologiju, 2006. 115-115 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Rimac, Ivan; Žebec, Mislav-Stjepan; Jurić, Daniel.
Verbalna, neobojena papir-olovka verzija stroop testa - metrijske osobine // XV. Dani psihologije u Zadru. Sažetci radova. / Čubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana ; Vulić-Prtorić, Anita (ur.).
Zadar, 2006. 116-116 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Štulhofer, Aleksandar; Rimac, Ivan; Landripet, Ivan.
Trust in the EU: The Case of Croatia 1995 - 2003 // The European Union: Past and Future Enlargements Book of Abstracts.
Zagreb, 2005. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

30. Rimac, Ivan.
Forced modernization, can EU accession facilitate modernization of transition societies? // .
(pozvano predavanje,sažetak).

31. Rimac, Ivan; Maduna, Karolina.
Oksidacija fenola vodikovim peroksidom uz CuY-5 katalizator // V. susret mladih kemijskih inženjera, Knjiga sažetaka / Matijašić, Gordana (ur.).
Zagreb : Petrokemija d.d., 2004. 11-11 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

32. Rimac, Ivan; Lamza Posavec, Vesna.
Psihologijski koncepti u analizi političkog ponašanja // XIII. dani psihologije u Zadru: sažetci radova / Sorić, Izabela (ur.).
Zadar : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru, 2002. 68-68 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

33. Rimac, Ivan; Milas, Goran.
Novi pristupi u metodologiji komparativnih istraživanja // XIII. dani psihologije u Zadru: sažetci radova / Sorić, Izabela (ur.).
Zadar : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru, 2002. 69-69 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

34. Burušić, Josip; Milas, Goran; Rimac, Ivan.
Faktorski prostor skala socijalne evaluacije // XII. dani psihologije u Zadru : sažeci radova / Manenica, Ilija (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za psihologiju, 2000. 8-8 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

35. Rimac, Ivan.
Politička kultura glasača nakon deset godina višestranačja // Hrvatski politiološki razgovori 2000..
Zagreb, 2000. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Ogresta, Jelena; Skokandić, Lea.
Prevalence and risk factors for children exposure to different types of abuse in family and peer relations: National results for Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Ajduković, Marina; Rimac, Ivan; Rajter, Miroslav; Sušac, Nika.
Prevalence and correlates of child abuse in Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Sušac, Nika; Rimac, Ivan; Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav.
Peer Violence among Children in Croatia – Incidence and Relations to Social and Economical Factors // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Rajter, Miroslav; Rimac, Ivan; Ajduković, Marina; Delale, Eva Anđela.
Rezultati epidemiološkog istraživanja nasilja nad djecom u obitelji // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

5. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Rimac, Ivan.
Values, Life satisfaction and Happiness in Croatia - Comparative Analysis within European Context // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Rimac, Ivan.
Dometi i granice političkog konsenzusa u Hrvatskoj // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Štulhofer, Aleksandar; Rimac, Ivan.
Povjerenje u EU: Tko, koliko i zašto? Sociokulturne vrijednosti, gospodarska razvijenost i politička stabilnost kao prediktori povjerenja u EU // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Rimac, Ivan.
Političke elite u tranzicijskim zemljama // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

9. Kaliterna, Lipovčan Ljiljana; Raboteg-Šarić, Zora; Rimac, Ivan; Nestić, Danijel.
Mjerenje siromaštva u Hrvatskoj // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Rimac, Ivan.
Osnovne psihologijske odrednice formiranja političkih preferencija / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 19. 07. 1999., 244 str. Voditelj: Fulgosi, Ante.
 
  Magistarski radovi
 

1. Rimac, Ivan.
Razvojno ispitivanje udjela evaluacijskih faktora u intelektualnim aktivnostima / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 17. 03. 1992., 66 str. Voditelj: Fulgosi, Ante.
 
  Diplomski radovi
 

1. Batinjan, Goran.
Liječenje bolesti pulpe mliječnih i mladih trajnih zuba / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Stomatološki Fakultet, 05.07 2012, 50 str. Voditelj: Jurić, Hrvoje.
 
  Druge vrste radova
 

1. Matković, Teo; Ogresta, Jelena; Grubišić, Ksenija; Zrinščak, Siniša; Rimac, Ivan.
Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu između 2004. i 2010. godine, 2015. (izvješće).

2. Matković, Teo; Ogresta, Jelena; Zrinščak, Siniša; Rimac, Ivan; Grubišić, Ksenija.
Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu između 2004. i 2010. godine, 2015. (izvješće).

3. Rimac, Ivan.
Komparativni pregled odgovora na pitanja u anketi Europskog istraživanja vrednota 1999. i 2008., 2010. (izvješće).

4. Bežovan, Gojko; Rimac, Ivan.
Kvaliteta Života i rad gradske uprave u Zagrebu, 2009. (izvješće).

5. Šakić, Vlado; Rimac, Ivan; Spajić-Vrkaš, Vedrana; Kaliterna– Lipovčan, Ljiljana; Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Žebec, Mislav-Stjepan; Babarović, Toni; Glavak, Renata; Ivičić, Ines; Šimleša, Dražen; Hrgović, Josip; Jurić, Daniel; Kotrla, Marina; Maričić, Jelena; Šakić, Marija.
Vrednovanje eksperimentalne provedbe Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS), 2006. (elaborat).

6. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Rimac, Ivan; Milas, Goran; Raboteg-Šarić, Zora; Nestić, Danijel; Šućur, Zoran; Šakić, Vlado; Njavro, Đuro.
Povećanje sposobnosti praćenja siromaštva., 2003. (elaborat).

7. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Rimac, Ivan; Milas, Goran; Raboteg-Šarić, Zora; Nestić, Danijel; Šućur, Zoran; Šakić, Vlado; Njavro, Đuro.
Strengthening Poverty Monitoring Capacity, 2003. (elaborat).

8. Štulhofer, Aleksandar; Rimac, Ivan.
Opportunism, Institutions and Moral Costs: the Socio-Cultural Dimension of the Underground Economy in Croatia 1995-1999, 2002. (ostalo).

9. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rihtar, Stanko; Rimac, Ivan; Ferić, Ivana.
Javno mnijenje Zagreba: lokalni izbori 2001. - usporedba rezultata terenske i telefonske ankete, 2001. (analitički izvještaj).

10. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rihtar, Stanko; Rimac, Ivan; Ferić, Ivana.
Javno mnijenje Zagreba: lokalni izbori 2001. - usporedba rezultata potencijalnih glasača i potencijalnih izbornih apstinenata, 2001. (analitički izvještaj).

11. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko; Ferić, Ivana.
Javno mnijenje Hrvatske: prvi krug predsjedničkih izbora 2000. , 2000. (istraživački izvještaj).

12. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko; Ferić, Ivana.
Javno mnijenje Hrvatske: drugi krug predsjedničkih izbora 2000. godine, 2000. (istraživački izvještaj).

13. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko; Ferić, Ivana.
Javno mnijenje Hrvatske/studeni, 1999, Izbori za Zastupnički dom Sabora, 1999. (istraživački izvještaj).

14. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje Hrvatske/veljača 1998: Stavovi o hrvatskoj vlasti, strankama i političkim djelatnicima, 1998. (istraživački izvještaj).

15. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko; Ferić, Ivana.
Javno mnijenje Hrvatske/listopad 1998, 1998. (istraživački izvještaj).

16. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Istraživanje dnevno-informativnoga programa Hrvatske televizije, 1997. (istraživački izvještaj).

17. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 1: Javno mnijenje Zagreba, 1997. (istraživački izvještaj).

18. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 2: Javno mnijenje Županije zadarske, 1997. (istraživački izvještaj).

19. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 3: Javno mnijenje Županije primorsko-goranske, 1997. (istraživački izvještaj).

20. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 4: Javno mnijenje Županije istarske, 1997. (istraživački izvještaj).

21. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 5: Javno mnijenje Županje bjelovarsko-bilogorske, 1997. (istraživački izvještaj).

22. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 6: Javno mnijenje Županije splitsko-dalmatinske, 1997. (istraživački izvještaj).

23. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 7: Javno mnijenje Županije varaždinske, 1997. (istraživački izvještaj).

24. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 8: Javno mnijenje Županije dubrovačko-neretvanske, 1997. (istraživački izvještaj).

25. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 9: Javno mnijenje Županije koprivničko-križevačke, 1997. (istraživački izvještaj).

26. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 10: javno mnijenje Županije šibensko-kninske, 1997. (istraživački izvještaj).

27. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje/ožujak 1997: Županijski i lokalni izbori, Izvješće br. 11: Javno mnijenje Županije međimuske, 1997. (istraživački izvještaj).

28. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Istraživanje javnog mnijenja Hrvatske/lipanj 1997: Izbori za predsjednika Republike Hrvatske, 1997. (istraživački izvještaj).

29. Lamza Posavec, Vesna; Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Javno mnijenje Hrvatske /listopad 1996. Stavovi o hrvatskoj vlasti, strankama i političkim djelatnicima, 1996. (istraživački izvještaj).

30. Bahtijarević, Štefica; Buzov, Željko; Čengić, Drago; Dugandžija, Nikola; Komar, Zoran; Milas, Goran; Plačko, Ljudevit; Rimac, Ivan.
Osnovna obilježja igrača i vrste igara na sreću, 1991. (elaborat).

31. Karajić, Nenad; Rimac, Ivan.
Mladi i društvene ogranizacije, 1991. (elaborat).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Ogresta, Jelena.
Odrednice profesionalnog stresa kod znanstvenih novaka na Sveučilištu u Zagrebu: doprinos unapređenju politike prema mladim znanstvenicima / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 23.12. 2013, 205. str. Voditelj: Rimac, Ivan.

2. Rusac, Silvia.
Nasilje nad starijim osobama u obitelji / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 23.12. 2008., 203 str. Voditelj: Mentor: Ajduković, Marina ; komentor: Rimac, Ivan.

3. Jurić, Daniel.
Neke strategije samoregulirajuće motivacije kao prediktor akademske prokrastinacije u školskom kontekstu / diplomski rad.
Zagreb : Hrvatski studiji, 11.11. 2004., 124 str. Voditelj: Rimac, Ivan.