HRVATSKO UDRUŽENJE ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU:
Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu okuplja pravnike i druge građane koji se bave kaznenom znanošću, praksom ili srodnim disciplinama; surađuje s nadležnim državnim tijelima, stručnim i znanstvenim organizacijama i pojedincima koji se bave problematikom kaznenog prava; daje stručna mišljenja i savjete, objavljuje znanstvene i stručne radove, organizira seminare, simpozije i druge stručne i znanstvene skupove, kao i različite oblike stručnog usavršavanja; surađuje s domaćim i inozemnim stručnim organizacijama; sudjeluje u međunarodnoj stručnoj razmjeni i pomaže svojim članovima pri njihovu sudjelovanju na savjetovanjima, kongresima, simpozijima i drugim znanstvenim i stručnim skupovima; izdaje znanstvene i stručne publikacije, te obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Udruženje osnovano.

Cilj Udruženja je unapređenje kaznenog zakonodavstva, znanosti i prakse, te srodnih znanosti koje se bave problematikom kriminaliteta.

www.pravo.unizg.hr/hukzp