PREDSJEDNICA: Inka Jurišić, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika

       Andrea Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije 

       Jana Špero, načelnica sektora za probaciju, Ministarstvo pravosuđa RH