M. MUNIVRANA VAJDA, P. NOVOSELEC: Univerzalno načelo u hrvatskom kaznenom pravu, posebno s osvrtom na odnos Zakona o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i Kaznenog zakona
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana