D. JURAS: Disciplinska odgovornost policijskih službenika Republike Hrvatske s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Republike Hrvatske
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana