I. JOSIPOVIĆ, K. NOVAK HRGOVIĆ: Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana