JOSIPOVIĆ, NOVAK HRGOVIĆ:
I. JOSIPOVIĆ, K. NOVAK HRGOVIĆ: Načelo ne bis in idem u kontekstu prekršajnog, kaznenog i upravnog prava