HERCEG PAKŠIĆ, JUKIĆ:
B. HERCEG PAKŠIĆ, M. JUKIĆ: Primjena konvencijskog prava u području zabrane ropstva i prisilnog rada: europski standardi i hrvatska postignuća