TOMAŠEVIĆ, KRSTULOVIĆ DRAGIČEVIĆ, PLEIĆ:
G. TOMAŠEVIĆ, A. KRSTULOVIĆ DRAGIČEVIĆ, M. PLEIĆ: Pravni položaj okrivljenika u kaznenom postupku dalmatinskih statuta