DEŽMAN:
Z. DEŽMAN: Kaznenopravna zaštita cestovnog prometa prema KZ Slovenije i KZ Hrvatske