SUŠIĆ, BIŠKO, NIČEA GRUBER, GUBERINA KOROTAJ:
E. SUŠIĆ, A. BIŠKO, E. NIČEA GRUBER, B. GUBERINA KOROTAJ: Neubrojiva osoba u procesu od istražnog zatvora do realizacije prisilnog smještaja