PASTOVIĆ:
D. PASTOVIĆ: Porotno suđenje u Istri prema Zakonu o kaznenom postupku iz 1850.