V. GLASNOVIĆ GJONI: Neke dileme uz primjenu Odvjetničke tarife u zastupanju pravnih osoba u kaznenom postupku
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana