GLASNOVIĆ GJONI:
V. GLASNOVIĆ GJONI: Neke dileme uz primjenu Odvjetničke tarife u zastupanju pravnih osoba u kaznenom postupku