BONAČIĆ:
M. BONAČIĆ: Davor Krapac, Međunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima (Narodne novine, rujan 2012.) ISBN 978-953-234-174-4