TRIPALO, BURIĆ:
D. TRIPALO, Z. BURIĆ: Položaj neubrojivih počinitelja protupravnih djela u kontekstu novog hrvatskog kaznenog zakonodavstva