M. PAJČIĆ, L. VALKOVIĆ: Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje (članak 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda)
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana