NOVOSELEC, GARAČIĆ:
P. NOVOSELEC, A. GARAČIĆ: Primjena blažeg zakona nakon stupanja na snagu novog Kaznenog zakona