NOVAK HRGOVIĆ, NIKŠIĆ:
K. NOVAK HRGOVIĆ, S. NIKŠIĆ: Prekršajne odredbe u pojedinim zakonima čija primjena počinje ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju