IVIČEVIĆ KARAS, BONAČIĆ:
E. IVIČEVIĆ KARAS, M. BONAČIĆ: Seminar Najnovija praksa Europskog suda za ljudska prava u kaznenopravnom području (13. i 14. studenoga 2012., Strasbourg, Francuska)