GROZDANIĆ, ŠKORIĆ, MARTINOVIĆ:
V. GROZDANIĆ, M. ŠKORIĆ, I. MARTINOVIĆ: Kaznenopravna zaštita radnika prema odredbama novog Kaznenog zakona