D. DERENČINOVIĆ, D. NOVOSEL: Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela – prolazne dječje bolesti ili (ne)rješiva kvadratura kruga
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana