DERENČINOVIĆ, NOVOSEL:
D. DERENČINOVIĆ, D. NOVOSEL: Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela – prolazne dječje bolesti ili (ne)rješiva kvadratura kruga