VOL. 19 - BR. 2/2012:
Vol. 19 - 2/2012

25. REDOVNO SAVJETOVANJE HUKZP

 

NOVO HRVATSKO KAZNENO PRAVO I PRAVOSUĐE PRED VRATIMA EUROPSKE UNIJE – NOVI IZAZOVI I STARI PROBLEMI U KONTEKSTU DOVRŠENIH PREGOVORA I (JOŠ UVIJEK) NEDOVRŠENE REFORME

 

I. BOJANIĆ, M. MRČELA: Koncepcija krivnje u novom Kaznenom zakonu

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Odluka Ustavnog suda RH o suglasnosti Zakona o kaznenom postupku s Ustavom

 

M. BONAČIĆ, M. RAŠO: Obilježja prekršajnog prava i sudovanja, aktualna pitanja i prioriteti de lege ferenda

 

V. GROZDANIĆ, M. ŠKORIĆ, I. MARTINOVIĆ: Kaznenopravna zaštita radnika prema odredbama novog Kaznenog zakona

 

D. TRIPALO, Z. BURIĆ: Položaj neubrojivih počinitelja protupravnih djela u kontekstu novog hrvatskog kaznenog zakonodavstva

 

P. NOVOSELEC, A. GARAČIĆ: Primjena blažeg zakona nakon stupanja na snagu novog Kaznenog zakona

 

E. IVIČEVIĆ KARAS, D. KOS: Primjena načela ne bis in idem u hrvatskom kaznenom pravu

 

D. DERENČINOVIĆ, D. NOVOSEL: Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela – prolazne dječje bolesti ili (ne)rješiva kvadratura kruga

 

D. RITTOSSA, M. BOŽIĆEVIĆ GRBIĆ: Zakon o sudovima za mladež – reformski zahvati i praktične dileme

 

I. VUKUŠIĆ: Teorijski aspekti razgraničenja pripremnih radnji i pokušaja prema novom Kaznenom zakonu

 

Š. PAVLOVIĆ: Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja prema novom Kaznenom zakonu

 

A. KURTOVIĆ MIŠIĆ, M. DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA, V. STRINIĆ: Novosti kod instituta pomilovanja, pravnih posljedica osude, rehabilitacije i davanja podataka iz kaznene evidencije

 

M. PAJČIĆ, L. VALKOVIĆ: Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje (članak 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda)

 

K. TURKOVIĆ, A. MARŠAVELSKI: Reforma sustava kazni u novom Kaznenom zakonu

 

M. MUNIVRANA VAJDA: Međunarodni zločini prema novom Kaznenom zakonu

 

D. HRŽINA, M. ROŠIĆ, LJ. STIPIŠIĆ: Postupci izručenja u Republici Hrvatskoj – praktični aspekti

 

K. NOVAK HRGOVIĆ, S. NIKŠIĆ: Prekršajne odredbe u pojedinim zakonima čija primjena počinje ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju

 

 

ČLANCI

 

L. CVITANOVIĆ, I. GLAVIĆ: Uz problematiku sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu

 

J. PAVLIČEK, L. MILIVOJEVIĆ ANTOLIŠ, A. MATIJEVIĆ: Neke rodne karakteristike počinitelja ubojstava i pokušaja ubojstava u obitelji

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

A. MARŠAVELSKI

 

 

PRIKAZI

 

E. IVIČEVIĆ KARAS, M. BONAČIĆ: Seminar Najnovija praksa Europskog suda za ljudska prava u kaznenopravnom području (13. i 14. studenoga 2012., Strasbourg, Francuska)

 

Z. BURIĆ: Prikaz konferencije Dokazi u slučajevima EU prijevara (18. i 19. listopada 2012., Varšava, Poljska)