VOL. 19 - BR. 1/2012:
Vol.19 - br. 1/2012

ČLANCI

 

M. DAMAŠKA: Neuvažene prisutnosti u međunarodnim kaznenim predmetima

 

I. VULETIĆ: Konsumpcija kao oblik prividnog stjecaja

 

M. BONAČIĆ: Model internacionaliziranih kaznenih sudova: karakteristike i usporedba s ad hoc
međunarodnim kaznenim sudovima

 

I. MARTINOVIĆ: Problem uzročnosti u kaznenom pravu

 

I. RADAČIĆ: Kazneno djelo silovanja: pitanja definicije, (ne)odgovornosti za otklonjivu zabludu o
pristanku i postojanje rodnih stereotipa u sudskom postupku na primjeru prakse Županijskog suda u
Zagrebu

 

Ž. KARAS: Neka dokazna pitanja o razgovoru prikrivenog istražitelja s osumnjičenikom

 

V. SIROTIĆ: Uvjetna odgoda kaznenog progona punoljetnog počinitelja kaznenog djela

 

K. PETKOVIĆ: Kako kažnjavaju velike religije? Prilog čitanju kaznene politike svetih tekstova

 

J. ZORIĆ: Psihofiziološki faktori ubrojivosti počinitelja kaznenih djela u prometu

 

L. MILIVOJEVIĆ ANTOLIŠ: O brojnosti prekršaja i prekršajnopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj

 

 

IZ POVIJESTI KAZNENOG PRAVA

 

I. JARAMAZ RESKUŠIĆ: Odgovornost suca u rimskom pravu

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

 

PRIKAZI

 

Z. ĐURĐEVIĆ, E. IVIČEVIĆ KARAS, Z. BURIĆ: Konferencija Projekt za ured europskog javnog
tužitelja (Nacrt europskih oglednih pravila o kaznenom postupku)

 

T. ANTOLČIĆ, R. BEZIĆ: XXIV. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Zatvorena i još uvijek otvorena poglavlja reforme hrvatskog kaznenog zakonodavstva, Opatija, 1.-3. prosinca 2011.

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Doctor Honoris Causa Mirjan Damaška, Sveučilište u Zagrebu, 28. lipnja 2012.

 

M. DAMAŠKA: Zahvala održana na dodjeli počasnog doktorata na Sveučilištu u Zagrebu 28. lipnja 2012.