MILIVOJEVIĆ ANTOLIŠ:
Lana Milivojević Antoliš: O BROJNOSTI PREKRŠAJA I PREKRŠAJNOPRAVNIH SANKCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ