DAMAŠKA M:
Mirjam Damaška: ZAHVALA održana na dodjeli počasnog doktorata na Sveučilištu u Zagrebu 28. lipnja 2012.