VALKOVIĆ, BURIĆ:
L. VALKOVIĆ, Z. BURIĆ: Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku