L. VALKOVIĆ, Z. BURIĆ: Primjena izabranih elemenata prava na formalnu obranu iz prakse Europskog suda za ljudska prava u hrvatskom kaznenom postupku
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana